Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Kontakt representanter Strategigrupp barn

Karl Gudmundsson, ordförande
Socialdirektör

Annika Åberg
Socialchef Vaggeryds kommun

Miriam Markusson Berg
Socialchef Aneby kommun

Magnus Wetterqvist
Skolchef Mullsjö kommun

Tord Durietz
Skolchef Sävsjö kommun

Ulf Svensson
Vik. Skolchef Värnamo kommun

Carin Oldin
Barnhälsovårdsöverläkare Region Jönköpings län

Agneta Ståhl
Sjukvårdsdirektör, Verksamhetsområde medicin


Nina Martinsson
Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Jönköping

Miriam Carlsson
Verksamhetschef Öxnehaga vårdcentral, Jönköping


Föredragande

Marie Rahlén Altermark
Processledare

Yvonne Lindén Andersson
Utvecklingsledare/samordnare Skol- FoUrum

Noomi Carlsson
Uredare, Med.Dr

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion