Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Avbeställning

av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten Region Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet.

Tolkuppdrag 

 

 

Personuppgifter beställare
 

Avbeställning och bekräftelse

Avbeställ din tolk så snart som möjligt, senast en vardag före uppdraget.

Om du avbokar i god tid kan tolktjänsten erbjudas någon annan.

Du får en bekräftelse på avbokningen. Om du inte får bekräftelse bör du kontakta tolkcentralen.

Kontakta tolkcentralen

Tolkcentralen
Länsjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress

Hus M4

Taltelefon

010-242 52 50 klockan 8-16 med avbrott för lunch 12-13.

Texttelefon

010-242 52 57

Faxnummer

010-242 52 98

Bildtelefon

Säkrast klockan 9-15 med avbrott för lunch 12-13.

 

Uppdaterad: 2017-10-11
Eva Karlsson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik