Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Ängel, foto: Jenny Lindberg

Goda exempel

Utbildning: Alla barn är allas barn

Alla barn är allas barn är en obligatorisk utbildning för all vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin. Kursen ger kunskap om barns situation, då föräldrar drabbas av psykisk ohälsa. Från och med 2010 ligger utbildningen i psykiatriska klinikens introduktionsprogram för nyanställd personal.
 

Film: De bortglömda barnen? Hur mår mamma?

En liten animerad film om en mamma med två barn, Max och Tanja. Mamman har drabbats av psykisk ohälsa i form av depression. Hon är ledsen och trött och det är Max som får hjälpa sin lillasyster.

Filmen med tillhörande handledning är tänkt som underlag för att bättre förstå barnens och mammans förutsättningar och våra möjligheter att ge stöd och hjälp. Den är gjord i samarbete mellan Psykiatriska kliniken, Höglandet och Animationshögskolan i Eksjö.
 

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion