Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Kontakt Barn och omsorgssvikt

Andreas Andersson
Sektionschef Familjebehandling
Kunnig i Föräldrastödsprogram Jönköpings kommun
036-107012
andreas.andersson@jonkoping.se

Ann-Catrine Granat
Barnombud i psykiatrin
Höglandets sjukvårdsområde
0381-356 70
Höglandssjukhuset i Eksjö
ann-catrine.granat@rjl.se

Elinor Petersson
Barnombud i somatiken
Värnamo sjukvårdsområde
0370-69 72 22
elinor.petersson@rjl.se

Elisabeth Milesson
Psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö
0383-73 23 37
elisabeth.milesson@rjl.se

Frälsningsarméns familjecenter i Jönköping
036-17 32 72
familjecenter.varsol@fralsningsarmen.se

Carina Johansson
Barnombud i psykiatrin
Höglandets sjukvårdsområde
0381-356 70
Höglandssjukhuset i Eksjö
carina.johansson@rjl.se

Katarina Johansson
Barnombud i psykiatrin
Jönköpings sjukvårdsområde
036-32 33 20
katarina.johansson@rjl.se

Karin Gustavsson
Värnamo sjukvårdsområde
0370-69 77 55
karin.gustavsson@rjl.se

Linda Jonsson
Buster
036-32 30 35

Madeleine Söderberg
Fokusgruppen - våld i nära relationer
Länsstyrelsen
madeleine.soderberg@lansstyrelsen.se

Sofia Lager Milton
Processledare
FoU-ledare Barn och unga
072-230 33 07
Länsgruppen övergrepp mot barn
Regionförbundet
sofia.lager-milton@regionjonkoping.se

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion