Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Nedstämd pojke, foto: Jenny Linberg

Om Barn och omsorgssvikt

Processgruppen Barn i omsorgssvikt ingår i Barndialogen, som är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer.

Mål - Barn och omsorgssvikt

Ett övergripande mål är att barn och deras behov alltid ska uppmärksammas i de många situationer där de riskerar att fara illa då vuxenvärlden sviktar av olika skäl.

Det kan ske på varierande sätt: Både så att barnet är direkt drabbat, till exempel genom misshandel, vanvård och övergrepp eller indirekt drabbat till exempel som anhörig till en allvarligt sjuk förälder.

Problemområden kring omsorgssvikt i länet

De problemområden som vi arbetar specifikt med i vårt län är:

 • Barn som  utsätts för misshandel, övergrepp och vanvård
 • Barn som bevittnar våld i familjen
 • Barn till allvarligt sjuka föräldrar, såväl somatisk som psykisk sjukdom
 • Barn med invandrarrelaterade problem

Nätverk för barn med omsorgssvikt

 • Barnhälsovård
 • Barn- och ungdomsmottagningar i länet
 • Barn- och ungdomspsykiatri i länet
 • Barnsjukvård inom Region Jönköpings län
 • Barntandvård inom Region Jönköpings län
 • BUSTER
 • Förskolor i länet
 • Frälsningsarmén
 • Hela människan inom länet
 • Länsstyrelsen
 • MIO lokalt i länet
 • Nätverket de glömda barnen
 • Polis
 • Skolor i länet
 • Socialtjänst i länet
 • Socionomer på Familjecentralerna i länet
 • Svenska kyrkan
 • Åklagare

Kontakt

Kontakt Barn och omsorgssvikt

 Mer information; dokument

Mer information

Socialstyrelsens information

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion