Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

 

Silverlänk, foto: Jenny Lindberg

Informationsmaterial

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Webbplatsen Hedersrelaterat våld och förtryck vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar. Du kanske är lärare, socialsekreterare, fritidsledare eller har en annan yrkesroll där du kan komma i kontakt med barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

På webbplatsen kan man hitta information om vad hedersrelaterat förtryck och våld innebär och vad du ska göra om du upptäcker att någon är utsatt.

Hedersrelaterat våld och förtryck (nytt fönster)

Nationell kartläggning; Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Svergie

På uppdrag av regeringen har stiftelsen Allmänna Barnhuset kartlagt barns och föräldrars erfarenheter och attityder till fysisk bestraffning och annan kränkande behandling.  

Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige - en nationell kartläggning 2011 (pdf, nytt fönster)

Litteratur - Barn i omsorgssvikt

Broschyrer - Barn i omsorgssvikt

  • Barn som far illa – en liten lathund, Jönköpings kommun, Socialförvaltningen
  • När mamma eller pappa har svåra psykiska problem – vad kan man säga till barnen? Annemi Skerfving, FoU-enheten/psykiatri, Västra Stockholms sjukvårdsområde
  • Vad du kan behöva veta när din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska föreningen för psykisk hälsa. Beställs från Svenska Föreningen för Psykisk hälsa.

Glädjetjuven - skolmaterial mot mobbing och våld

Glädjetjuven ett utbildningsmaterial för skolelever i åldern 6-10 år. Det handlar om hur man kan hantera barns våld mot varandra. Materialet innehåller en tecknad film och diverse arbetsmaterial i form av memoryspel, rollspelskort och dilemmakort samt handledningsmaterial för lärare och föräldrar. Projektet bygger på en idé av Anna Mårtensson, kammaråklagare och kommunfullmäktiges ordförande i Jönköpings kommun.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Rädda Barnens lokalförening i Jönköping Huskvarna samt Studieförbundet Vuxenskolan Eksjö. Har du frågor eller vill veta mer, läs om Glädjetjuven på Glädjetjuvens hemsida (nytt fönstser).

Film - Barn i omsorgssvikt

De glömda barnen? Hur mår mamma?

En animerad liten film med handledning som beskriver problematiken kring psykisk sjukdom i familjen. Filmen kan visas för personal inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, men också för barn. Den är producerad av Psykiatrin inom Höglandet, Region Jönköpings län. Filmen säljs numera genom H. Lundbeck AB, 042-25 43 00.

Mer information om filmen De glömda barnen? Hur mår mamma? (nytt fönster)

Min mamma älskar mig ju FoU-enheten/psykiatri, Västra Stockholms sjukvårdsområde

Små skuldre – Store byrder Svensk text, Socialt Udviklingscenter SUS, Danmark

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion