Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn som bevittnar våld i hemmet - Barn och omsorgssvikt

Socialstyrelsen har i april 2015 utkommit med en handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Syftet med denna är att höja kvalitén på stödet till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld. Handboken är en komplement till de allmänna råd och föreskrifter som finns inom området våld i nära relationer. I handboken ges vägledning på området både på ett övergripande plan och vid handläggning av enskilda ärenden.

Våld, Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion