Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Övergrepp mot barn - Barn och omsorgssvikt

Länsgruppen övergrepp mot barn

Länsgruppen övergrepp mot barn har representanter från aktuella myndigheter: polis, barnsjukvård, socialtjänst, barntandvård och åklagarmyndighet, BuP, barnhälsovård. Länsgruppens uppdrag är:

Nätverket familjevåldfrågor

Nätverket fungerar som stöd för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i hemmet eller bevittnat våld i hemmet. Nätverket inbegriper representanter från sjukvård, rättsväsendet och socialtjänst.

MIO-gruppen

En lokal arbetsgrupp har bildats inom Landstinget i Jönköpings län för att hitta enkla rutiner och hjälpa till vid misstanke om barnmisshandel, med representanter från alla sjukvårdsområden och från barn-, kirurg-, ortoped-, röntgen-, ögon- och öronklinikerna.

MIO-pärmen

Pärmen är MIO-gruppens arbetsredskap: "Vårdprogram vid barnmisshandel". Inom Landstinget i Jönköpings län arbetar man med att lokalt anpassa pärmen. Pärmen kan beställas via e-post från MIO till priset av 500:- mio@ks.se.

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ)

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt om i landet. Varje år ger brottsofferjourerna information, hjälp och stöd till 50 000 brottsoffer, anhöriga och vittnen.

 

Kontakt

Noomi Carlsson

Kontakt i verksamheten

Karin Malmgren
MIO-gruppen
036-32 22 13

Ingrind Grubbström
Brottsofferjouren Jönköping
036-10 76 40, 070-38 77 660,

Länsövergripande information

Socialstyrelsens allmänna råd beträffande utfärdande av rättsintyg (nytt fönster)

Handläggningsråd vid övergrepp mot barn (pdf, nytt fönster)

Ungdomars attityder och beteende när det gäller att köpa och sälja sex (pdf, nytt fönster)

Hälsoundersökning av barn och ungdomar som placeras enligt Socialtjänstlagen (pdf, nytt fönster)

 

 

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion