Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mer information Barns psykiska hälsa

Böcker/skrifter

Nationella riktlinjer

Syftet med de nationella riktlinjerna för behandling av suicidala ungdomar och deras familjer är att sammanställa aktuell kunskap för att försäkra sig om att självmordsnära barn och ungdomar och deras familjer så god vård som möjligt. Målgrupperna är barn- och ungdomspsykiatrisk personal, läkare, psykologer, socionomer och vårdpersonal men även företrädare för klinikledning och politiska beslutsfattare.

Riktlinjerna ska ses som ett stöd i den kliniska beslutsprocessen men de ska också kunna användas i olika utbildningar och i klinikernas utvecklingsarbete, exempelvis för att utarbeta lokala vårdprogram.

Riktlinjerna kan även fungera som vägvisare för politiker och sjukvårdsadministratörer vid olika prioriteringar inom vården. Förutom detta kan riktlinjerna också vara av värde för personal som arbetar inom socialtjänst, skola och primärvård.

Rapporter

Webbsidor

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion