Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Utbildning

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

MHFA (Mental Help First Aid) kallas på svenska för Första hjälpen till psykisk ohälsa. Programmet utformades år 2000 i Australien och används i femton länder världen över.

Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller för att hantera en akut psykisk kris, exempelvis självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell behandling.

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion