Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Kontakt Barns levnadsvanor

Lena Hedin
Processledare Barns levnadsvanor
Folkhälsoplanerare
010-242 45 27

Hälsosamtal/Hälsokurvan

Hans Lingfors
Kontaktperson Hälsokurvan

Marie Golsäter
Hälsosamtal i skolan

Mat

Anna Kempe
Leg. dietist
Resursperson

 

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion