Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Mer information, Barns miljö och hälsa

Rapport; Inomhusmiljön i skolan

Inomhusmiljön i skolan, rapport om Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt 2014-2015 (nytt fönster)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning

FoHMFS 2014:19 Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (Pdf, nytt fönster)

Checklistor; förskola, skola

På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du checklistor för förskola och skola som kan användas i samband med en barnmiljörond.

Checklistor, Arbetsmiljöverket (nytt fönster)

Övrig information

Barn och rökning/snusning på Rikshandboken (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion