Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barns miljö och hälsa

Barnmiljörond i skola/förskola

Barnmiljörond är en utveckling av Allergirond som under många år har genomförts i skolorna i Jönköpings län. Fyra barn av tio har eller har haft någon form av allergi eller annan överkänslighet.

Faktorer i inomhusmiljö anses vara en bidragande orsak. Några faktorer som gör att allergierna ökar och blir allt svårare är till exempel tobaksrök, föroreningar från material och verksamhet, fukt, dålig ventilation och otillräcklig städning. Barnmiljöronder är en metod för att kvalitetssäkra och ett hjälpmedel för skolans/förskolans egenkontroll av innemiljön. Alla barn mår bra av renare och friskare inomhusmiljö.

Huvudansvarig och sammankallande för barnmiljörond är rektor/platsansvarig som ansvarar för arbetsmiljöarbetet i skolan/förskolan. Övriga som deltar är skyddsombud, allergiombud, skolsköterska/BVC-sjuksköterska, elevskyddsombud, fastighetsansvarig, skolmåltidsansvarig och städansvarig personal. Representanter från föräldraföreningen kan också deltaga. Elever/föräldrar bör ges tillfälle att ge synpunkter på de faktorer som berör deras närmiljö.

Riskfaktorer för olika områden, som hälsa, inomhusmiljö, ventilation, rökning, pälsdjur, parfym/starka dofter, växter, kost och lokalvård, identifieras och diskuteras. Handlingsplan för åtgärdsarbete med tydlig ansvarsfördelning och tidsplan för genomförande sammanställs.

En del åtgärder kan göras snabbt och andra får man arbeta med på sikt. Barnmiljörond genomförs 1 gång/år.

Uppdaterad: 2014-09-01
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion