Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Plastverktyg, foto: Jenny Lindberg

Metoder och verktyg

Hälsosamtal med stöd av ett hälsoformulär och webbverktyg

Alla elever ska enligt skollagen erbjudas hälsobesök med ett hälsosamtal i förskoleklass (med föräldrar) i åk 4, åk 7 eller 8 och första året på gymnasiet. Om alla elever i Jönköpings län erbjuds hälsosamtal utifrån ”Hälsokurvan” ges stora möjligheter att dra slutsatser om barns och ungas hälsa i länet.  

Sedan 2004 har länets skolsköterskor och flera elever varit med och utarbetat häloenkäten "Min hälsa" som idag används som underlag i hälsosamtalen. I första hand är de ett stöd för ett elevcentrerat hälsosamtal. Under våren 2012 har också ett webbaserat verktyg tagits fram som används i Jönköpings län.

Formulären finns översatta på flera språk.

Hälsokurvan

Hälsokurvan är ett pedagogiskt verktyg, som utarbetats vid Primärvårdens FoU-enhet i Jönköping och Habo. Den har använts som ett hjälpmedel vid hälsosamtal om livsstil och hälsa sedan 1989. Hälsokurvan erbjuds alla föräldrar till 1-åriga barn i Jönköpings län via BVC. Hälsokurvan har dessutom utvecklats för barn och ungdom som stöd för hälsosamtal inom skolhälsovården.

Hälsokurvan vid hälsosamtal med föräldrarna på BVC

En studie med avsikt att kartlägga sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med Hälsokurvan vid hälsosamtal med föräldrar på BVC har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Child Health Care 2009, 13 (1) 75-88. Hälsokurvan är ett hälsopedagogiskt hjälpmedel som kan användas vid livsstilsinriktat hälsosamtal.

Arbetsmaterial vid hälsosamtal

Goda vanor är ett arbetsmaterial som används av skolsköterskorna vid hälsosamtal med barn och föräldrar tillsammans med hälsoenkäten Min hälsa. För hälsosamtalen med barn i förskoleklass finns också illustrationer som kan användas som samtalsunderlag vid samtalet (se nedan).

Illustrationer att skriva ut som stöd vid hälsosamtal

Övrigt arbetsmaterial

Uppdaterad: 2018-05-16
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion