Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Litteratur


 

Böcker från Qulturum

 

Affisch 1 Mikrosystem - där värdet skapas (2008)
Ett inspirationshäfte där vi tränger djupare in i frågeställningarna kring mikrosystem och tar hjälp av personer i vår organisation som påbörjat sin resa.
Affisch 1 Smaken av vatten (2008)
Antologi som bygger på Anne-Maj Thorssons dagboksanteckningar från sin tid i vården. Berättelsen ger en patients perspektiv och öppnar för samtal och reflektion om god vård, patientsäkerhet och etik. Finns idag endast som pdf-fil: Smaken av vatten (pdf)
 
Affisch 1 Bästa möjliga varje gång (2007)
En bok/arbetshäfte som bygger på det utvecklingsarbete inom kliniska förbättringar som Mats Bojestig och Anette Peterson lett under sex år med team från hela Sverige.
Affisch 1 När tiden inte räcker till (2004)
En handbok i tillgänglighet. Baserad på programmet Bra mottagning som syftar till att förbättra tillgängligheten för patienter vid alla typer av mottagningar, såväl inom primärvård som specialistvård.
English flag  
Affisch 1 The Taste of Water (2011)
An anthology about good care, treatment and ethics based on Anne-May Thorsson's diary from her time as inpatient in healthcare.

 


 

Affisch 1 Vårdlogistik - en idéskrift om bättre service och effektivitet i vården. Författare Lars Arvidsson med ett avslutande kapitel om Bra mottagning, skrivet av Margareta Strindhall och Göran Henriks från Qulturum. Förlag: Sveriges kommuner och landsting. Kan beställas därifrån eller laddas ner: www.skl.se/publikationer Bestnr: 5125.
Affisch 1 En handbok i patientsäkerhet och läkemedelsanvändning (2005). Går ej att beställa. Finns som pdf-fil, under denna länk.

 


Häften om förbättringsarbete

 

Affisch 1 Att genomföra strategiska förbättringar - att åstadkomma resultat i hela systemet synliggjorda på makronivå. Författare Tom Nolan, phd, IHI (2007). 
Läs mer om häftet!
Affisch 1 Framtiden är nu – en uppsats om arbetet med kvalitetsutveckling inom Landstinget i Jönköpings län 1990–2005 (december 2005).
Framtiden är nu (pdf)
Affisch 1 Quality Improvement: Theory and Practice in Healthcare (pdf), av Ruth Boaden, Gill Harvey, Claire Moxham och Nathan Proudlove. Förord och kontaktperson: Helan Bevan, NHS.

 


Artiklar

Tips på intressanta och inspirerande artiklar och litteratur finns på våra sidor för strategiska förbättringsområden.

 


Rapporter

Rapporter från andra organisationer

Här är några tips om rapporter från andra organisationer som kan vara av intresse:

  • Strategier för effektivisering - från ekonomistyrning till kunskapstyrning – från Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn (pdf)
    Syftet med denna rapport är att redovisa Sveriges Kommuner och Landstings syn på vilken kompetens framtidens vård- och omsorgssektor kommer att behöva. Utgångspunkten för Sveriges Kommuner och Landstings bedömning är arbetsgivarnas och verksamheternas behov. Redovisningen har arbetats fram av en arbetsgrupp vid avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Under arbetets gång har erfarenheter kring kompetenskartläggningar utbytts med bland annat Svenskt Näringsliv och Svensk Handel samt med några regionförbund, kommuner och landsting.

 

Kontakt

Qulturum

Beställ här!

Litteraturbeställningar till Qulturum

Mer litteratur

med anknytning till Jönköping:

  • Nordström, Gun  och Wilde Larsson, Bodil, professorer vid Karlstad universitet och Högskolan i Hedmark, Norge. Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård, antologi med avsnitt skrivna av författare med nära knytning till Qulturum, Studentlitteratur 2012.

  • Paul Batalden och Tina Foster, redaktörer: Sustainably Improving Health Care: Creatively linking care outcomes, system performance and professional development, antologi, utgiven i England 2012. Innehåller bl a ett kapitel skrivet av Johan Thor, Charlotte Lundgren, Paul Batalden, Boel Andersson Gäre, Göran Henriks, Rune Sjödahl och Felicia Gabrielsson Järhult som handlar om arbetet med cancerprocesserna i Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar och Östergötland) och speciellt om koloncancerprocessen.

E-böcker

En bok som vill ge röst åt äldre och dela med sig av erfarenheter för att öka kunskapen i frågor som rör äldre och vård/omsorg. Projektledare för Äldrelotsprojektet: Annika Davidsson. Boken har anknytning även till Qulturums arbete med nationella satsningen Så mycket bättre för sjuka äldre.

Uppdaterad: 2021-03-25
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion