Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Prevention och egenvård

Prevention och egenvård är ett av Landstinget i Jönköpings läns strategiska målområden. Man brukar tala om tre typer av prevention: primär, sekundär och tertiär prevention.

  • Genom primär prevention riktad mot friska kan sjukdom eller skada förhindras eller uppskjutas
  • Genom sekundär prevention kan tidiga tecken på sjukdom upptäckas
  • Genom tertiär prevention kan komplikationer till sjukdom minskas


Det finns en stark koppling mellan välfärd och hälsa och prevention kan vara ett alternativ till medicinsk behandling, inte minst av ekonomiska skäl. Några vetenskapligt dokumenterade exempel på hälsoproblem där prevention visat sig vara effektiv är infektioner, skador, hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ II, benskörhet, lung-, hud-, cervixcancer, pneumokonioser och vissa arbetsmiljörelaterade cancrar (SBU 1997).

Prevention och egenvård är ett viktigt område för Landstinget och ska bedrivas inom såväl primärvård som sjukhusvård. Potentialen för prevention kan utvecklas betydligt och Landstinget bedriver förbättringsarbeten inom alla preventionsområden. Eftersom hälsa handlar om helhet är det viktigt att prevention och egenvård integreras i alla de patientmöten som sker.

Egenvård handlar om att förmedla metoder och kunskaper för hur länets befolkning själva kan ta hand om, och utveckla sin hälsa. Det finns till exempel preciserade krav på vilka livsstilbefrämjande åtgärder alla vårdcentraler ska kunna erbjuda sina invånare. Även inom detta område bedrivs utvecklingsarbete för att finna nya former för hälsoarbete.
 

Kontakt

Susanne Lundblad

Annika Nordin

Mer information

pdsa Hur förbättra?

Verktyg Metoder

Resultat Resultat

Litteratur Litteratur

Frågor och svar Frågor och svar

Utvecklingsprogram Program

Senior alert

Senior alert är ett kvalitetsregister där hela vårdkedjan kan samarbeta för äldres hälsa (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-09-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion