Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Penna i pennvässare, foto: Jenny Lindberg

Förbättringskunskap

Sätt mål, mät, förändra

Metodiken i förbättringskunskap handlar om att sätta mål och mäta systematiskt och först därefter göra förändringar. Man utgår alltid från ett verkligt behov av förbättring.

Samarbete stärker. Alla yrkesgrupper och runt patienten och i vissa fall studenter deltar därför i interprofessionella team. Många förbättringsarbeten syftar till att säkerställa processerna och vården genom olika former av riktlinjer och planer.
Mer information om förbättringskunskap på Qulturums webbplats

Lästips

I boken Gör och lär från Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskrivs förbättringskunskap på ett lättillgängligt sätt. 
Ladda ner Gör och lär på SLK:s webbplats 

On the Egde - om förbättringsledarskap i hälso- och sjukvård, Lena Fritzén (red). Boken kan ses som ett inlägg i den pågående diskussionen om förbättringsarbete inom den svenska hälso- och sjukvården.

 

Kontakt

Karin Thörne
Futurum
036-32 12 55

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion