Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Studentschema, foto: Johan Werner

Studentschemat

Organisation och samverkan av studenter på Klinisk praktik

Under cirka 8 000 veckor per år tar Landstinget i Jönköpings län emot studenter från olika hälso- och sjukvårdsutbildningar från de lärosäten som Landstinget i Jönköpings län har avtal med.

Det kräver samordning och organisation. Som stöd finns därför "Studentschemat" tillgängligt på Landstingets intranät.

Studentschemat bidrar till att:

  • förbättra samverkan kring studenterna
  • strukturera studentarbetet
  • samordna aktiviteter intra- och interprofessionellt
  • organisera det kliniska arbetet
  • synliggöra vilka handledarna, huvudhandledare och studentansvariga är
  • synliggöra studentgrupper
  • samverka
  • Ge bra underlag till klinikens verksamhetsberättelse

Mall finns i publiceringssystemet

Mallen "Studentschema" ligger i publiceringssystemet på intranätet. Varje termin skapar användaren (verksamheten) en ny sida och får då en tom schemamall som fylls i.

Mallen är flexibel, text och celler kan ändras efter behov. När schemat är ifyllt publiceras det på "Min arbetsplats" på intranätet så att alla medarbetare har tillgång till det.

För att även de studenter som inte har inlogg till intranätet ska kunna få en överblick över vilka studentgrupper som är på plats är det bra att komplettera med ett schema i pappersform på anslagstavlan.

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion