Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barn och buller
Praktiska tips för en bättre ljudmiljö

Checklista för personal med åtgärder för att skapa en bättre ljudmiljö för barn i förskola/skola.

Praktiska tips

Sätt gummihjul under lekbackar och tassar under större leksaker.

Lägg matta eller filt i backarna.

Sätt tassar under stolar och bord.

Använd papperskartonger eller tygpåsar till förvaring av leksaker.

Ha lekmattor på golven. Mattorna ska vara i en storlek som är hanterbar för rengöring och vädring.

Använd mjuka textilier i fönster och på väggar.

Använd gardiner för att dämpa ljudet.

Lägg vaxdukar på borden med filt under. Obs! Det är viktigt att vädra ur en ny vaxduk p g a stark lukt.

Limma frigolit eller liggunderlag på undersidan av borden.

Vid nyinköp av möbler: välj bord med ljuddämpande skiva och stolar med ben av kryssmodell eller medar.

Sätt tätningslister i fönster och dörrar, släplist vid golvet på dörren.

Använd låga bord till lek, så barnen kan sitta på mattor på golvet.

Slå av datorer, overhead och andra apparater när de inte används.

Sätt upp hjälpmedel för att varna när för högt ljud uppstår (t ex Sound Signal eller Sound Ear).

Ha en dialog med barnen utifrån det pedagogiska syftet.

Pedagogiska tips

Dela barngrupperna i mindre grupper som sysslar med olika aktiviteter.

Var ute så mycket som möjligt. Låt några barn i taget gå ut i kapprummet och klä på sig.

Samtala på nära håll. Sänk rösten. Visa att du uppmärksammat barnet som vill tala med dig och ge tecken om att barnet måste vänta på sin tur.

Ät vid småbord. Duka fram så mycket som möjligt på bordet i förväg.

Dela upp mellanmålsätandet i mindre grupper.

Möt eleverna vid dörren när de kommer in efter rast.

Gör tröskeln till en ljudgräns: ”Här inne vill vi ha det lugnt och tyst!”

Inget spring inomhus. Ha mjuka tofflor på fötterna.

Lär barnen att röra sig tyst, samtala om ljud, lyssna på olika ljud; ”Visst känns det skönt när det inte låter så mycket!”.

Undvik flera ljudkällor samtidigt. Lär barnen tala en i taget så att det hörs vad de vill säga.

Gör barnen ljudmedvetna. Låt barnen vara med och lyssna efter var och när ljudet kan upplevas jobbigt. ”Hur låter jag själv när jag pratar?”

Diskutera i personalgruppen om vad man kan göra för att få en bättre ljudmiljö.

Praktiska och pedagogiska tips

Dämpa belysningen vid matbordet. Samtala med låg röst.

Varva ner en stund före maten genom att läsa en saga eller lyssna på lugn musik.

Var uppmärksam på var det bildas höga ljudvolymer, åtgärda vid källan.

Sätt upp ljudabsorbenter vid behov.

Detta material är framtaget i den så kallade ”Barndialogen”. Barndialogen är en gemensam plattform för olika aktörer och organisationer i Jönköpings län som arbetar med barn. Barndialogen verkar för en fördjupad samverkan och förstärkning av barnperspektivet.

Ansvariga för informationen:

  • Marie-Louise Ekholm, öronläkare och audiolog
  • Jan-Olof Johansson, skolläkare
  • Claes Lindell, folkhälsosamordnare
  • Karin Rosén, hörselpedagog
  • Noomi Carlsson, folkhälsoplanerare
  • Rebecka Johansson, leg. Audionom
  • Lena Larsson, folkhälsoplanerare

Reviderad version 2007-04-02.

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion