Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Bakgrundsfakta

för en god ljudmiljö i förskolan

Så startade det

Arbetet med att förbättra ljudmiljön i förskolan började 2006 då tvärprofessionella team från sex av länets kommuner träffades under en lärandeseminarieserie. Uppdraget var att förbättra barnens miljö utifrån resultatet av den nationella barnmiljöhälsoenkäten. Den belyser att barnens hälsa påverkas negativt av situationen kring buller, allergier, UV-strålning och passiv rökning.

Teamen från Eksjö, Nässjö, Jönköping, Vetlanda, Tranås och Sävsjö ansåg att det mest angelägna förbättringsområdet var ljudmiljön inom förskolan. Stor hänsyn har tagits till effekter på allergi, UV-ljus och passiv rökning för att undvika negativa bieffekter. Mellan träffarna testades olika metoder på pilotförskolor, goda exempel samlades in från förskolor som kommit en bit på väg och även andra aktörer involverades för olika förbättringar (t.ex. barnhälsovården, tekniska avdelningar inom kommunen och föreningsliv).

De medverkande teamen har sammanfattat sina målsättningar, mätningar och åtgärder i slutrapporter. De ger en beskrivning av nuläget, vilka åtgärder som väntar och vilka personer som finns med i teamen.
 

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion