Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mäta ljudmiljön

för en god ljudmiljö i förskolan

Mätmetoder

Här har vi samlat mätmetoder och verktyg som har använts av pilotförskolorna. Välj mätsätt utifrån din förskolas förutsättningar och utifrån den situation ni vill förbättra.

Mätningarna som beskrivs har olika syften. "Bullrets när, var, hur?" ger ett nuläge, barnens mätningar fångar barnens upplevelse i samband med åtgärder, ljuddagsmätningen ger en bild av personalens upplevelse över tid.   

Översikt över de olika mätmetoderna

Nuläge: Bullrets när, var, hur?

"Bullrets när, var, hur?" ger en nulägesbild av ljudsituationen under en eller två veckor på förskolan.

I specifik situation: Barnens mätningar

"Barnens mätningar" fokuserar på barnens upplevelser av olika ljud, bra och dåliga. Mätningarna medvetandegör ljudmiljön för barnen och skapar delaktighet.

Över tid: Ljuddagsmätning

Den här mätningen används under en vecka i taget för att fånga hur personalen upplever veckodagarna ur ett ljudperspektiv.

Månadsmätning: Ljudhälsa och ljudarbete

Utvärderingsmetod för att se hur personalens hälsa och nöjdhet med arbetssättet förändrades under en period.

Beskrivning av mätmetoderna 

Nuläge: Bullrets när, var, hur?

I specifik situation: Barnens mätningar

Över tid: Ljuddagsmätning

Månadsmätning: Ljudhälsa och ljudarbete

Tipsa oss!

Har du någon idé om hur man kan förbättra ljudmiljön på förskolan. Vi vill ha tips från dig som arbetar i förskola och har praktisk erfarenhet av en förbättring som skapat en god ljudmiljö.

Tipsa oss här

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion