Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Metodik

för en god ljudmiljö i förskolan.

Övergripande arbetssätt med beprövad metodik

Erfarenheterna från de förskolor som har lyckats bäst med att förbättra miljön visar att det behövs ett övergripande arbetssätt för att nå resultat. Här beskrivs de avgörande stegen i detta arbetssätt tillsammans med rekommenderade verktyg.

I grunden bygger metodiken på en arbetsgång som är formad av landstingets utvecklingsenhet, Qulturum. Qulturum har i sin tur utvecklat metoden utifrån andra organisationers kvalitetsarbete. För att få genomslag har pilotförskolorna och proektledningen anpassat metodiken till de förutsättningar som finns inom förskolan.

Metodikstegen

Metodiken går ut på att man följer de olika stegen i nummerordning:

Metodikstegen

1. Nulägesorientering

Börja med att ta reda på i vilka situationer det blir besvärande ljud på din förskola. Sammanfatta läget tillsammans. 

2. Prioritering och målsättning

Välj ut de största problemsituationerna, hitta orsakerna och sätt mål för dem. 

3. Planering av test och mätning

Gör en kort planering för vilka åtgärder ni vill göra för att förbättra ljudmiljön i valda situationer.

4. Förändring och mätning

Genomför åtgärderna och beskriv om det gick som förväntat, ev. svårigheter och andra iaktagelser.

5. Effektkontroll och analys

Kontrollera om åtgärderna gav effekt på ljudmiljön och andra miljörisker. Hämta inspiration från andra förskolors erfarenheter.

6. Beslut om fortsättning

Summera erfarenheterna och bestäm vilka åtgärder som ska bli rutin och vilka situationer som behöver förbättras ytterligare.  

Förklaringar, tips, verktyg och exempel

Nulägesorientering

Prioritering och målsättning

Planering av förändring och mätning

Förändring och mätning

Effektkontroll och analys

Beslut om fortsättning

Att tänka på!

"Små saker som du fått gjorda är bättre än stora saker du planerar att göra".

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion