Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Förbättringsidéer

för en god ljudmiljö i förskolan

Röda zoner

När personalen på pilotförskolorna ringade in i vilka situationer ljudmiljön var besvärande framkom en tydlig bild. De platser/situationer där besvärande ljud ofta uppkommer är vid maten, i tamburen och under leken. De kom att kallas för de "röda zonerna".

Zon: Maten Zon: Maten
Zon: Tamburen Zon: Tamburen

Zon. Leken Zon: Leken  

Extra höga ljudnivåer uppkom också i övergången inför och efter de tre situationerna. Orsaken var ofta att momenten i de här situationerna var stressiga av olika anledningar. Många av förändringarna har därför koncentrerats till att skapa en lugn övergång mellan situationer och olika aktiviteter.

Pilotteamen genomförde ett 70-tal förändringar. De förändringar som fungerade bäst är summerade som "Förbättringsidéer". Använd förbättringsidéerna som en plockbuffé. Olika idéer passar olika bra utifrån förutsättningarna på just din förskola.

Personal har värderat varje förändring utifrån nuläget på sin förskola. De har bedömt effekten på ljudmiljön samt hur enkla de är att genomföra.

De förskolor som lyckades bäst med förändringarna var de som arbetade utifrån en tydlig metodik

Förbättringsidéer

Zon: Maten

Zon: Leken

Zon: Tamburen

 Tipsa oss

Har du någon idé om hur man kan förbättra ljudmiljön på förskolan. Vi vill ha tips från dig som arbetar i förskola och har praktisk erfarenhet av en förbättring som skapat en god ljudmiljö.

Tipsa oss här

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion