Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Zon: LekenFörbättringsidé: fysiska åtgärder vid leken

för en god ljudmiljö i förskolan.

Syfte

Följande idéer minskar buller när leksakerna används. Genom att skapa lugna hörnor finns det platser för lugn och ro.

Kännetecken för lyckade tester är åtgärder på bord och golv och dörrar kombinerat med avgränsade platser för olika lekformer.

Idéer

  • Ljuddämpande beläggning på lekbord och golvmatta i lekrum.
  • Gör en bil- och bygghörna.
  • Skapa lugna hörn.
  • Textil i botten på legolådan. Sortera legobitar i mindre papplådor.
  • Inga leksaker hemifrån. Motivera orsaken med barn och föräldrar.
  • Det finns olika lösningar på hur dörrar kan bromsas in vid stängning.
  • Vid lek utomhus: Se över skramliga cyklar, särskilt de med hårda hjul.

Tänk på!

Tänk efter hur andra miljöfaktorer påverkas av förändringen. Påverkas allergin, UV-strålningen eller hygienen negativt?
 

Pilotförskolor som testat förbättringsidén

  • Duvan, Nässjö
  • Jennylund, Värnamo
  • Götafors, Vaggeryd

Kontaktuppgifter till pilotförskolorna

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion