Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Zon: LekenFörbättringsidé: pedagogik och praktik vid leken

för en god ljudmiljö i förskolan.

Syfte

Följande idéer har förbättrat ljudmiljön genom att barnen fördelas i fler rum. Genom att markera bra och dåliga ljud ökar även medvetenheten om hur ljud fungerar.

Kännetecken för lyckade tester är skillnaden mellan lek inomhus och utomhus. Leken inomhus förknippas mer med stationer.

Idéer

 • Den personal som torkar borden efter lunch tar fram leksaker och lägger på bordet.
 • Dela in lekrummet i olika stationer.
 • Hänvisa allt spring, hopplekar och buslekar till utelek.
 • Prata om bra och dåliga ljud i leken tillsammans med barnen.
 • Klistra en stoppskylt på golvet där det är mycket spring. Prata med barnen om syftet med skylten.

Tänk på!

Tänk efter hur andra miljöfaktorer påverkas av förändringen. Påverkas allergin, UV-strålningen eller hygienen negativt?

Pilotförskolor som testat förbättringsidén

 • Bäckalyckan, Gnosjö
 • Fröafall, Tranås
 • Gunghästen, Jönköping
 • Höjden, Värnamo
 • Jannelund, Värnamo
 • Orren, Nässjö
 • Parken, Tranås
 • Stensholm, Jönköping

Kontaktuppgifter till pilotförskolorna

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion