Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Zon: TamburenFörbättringsidé: övergångar till och från tamburen

för en god ljudmiljö i förskolan.

Syfte

Följande idéer syftar till att få bort stressmoment i tambursituationen och få lugna övergångar till och från tamburen.

Kännetecken för lyckade tester är tydliga ansvar för hur barnen kan gå in eller ut i omgångar.

Idéer

Från tambur till utomhus

 • Samla gruppen och berätta vad som händer under dagen. Barnen klär på sig i omgångar med samma personal.
 • Efter maten stannar en personal medan en annan börjar klä några barn.
 • Tid för samling anpassas utifrån när det passar barnen bäst. När var och en inte gör något särskilt erbjuds de att gå ut.

Från tambur till annan aktivitet

 • Barnens vil- och sovstund: Gör upp ett schema vilken avdelning som tar emot och vilar under olika dagar.
 • Gymnastiken: Barn som är påklädda sätter sig på bänkar tills alla är påklädda.
 • Inga andra barn vistas i tamburen vid lämning och hämtning. Berätta varför för barn och föräldrar.

Tänk på!

Tänk efter hur andra miljöfaktorer påverkas av förändringen. Påverkas allergin, UV-strålningen eller hygienen negativt?

Pilotförskolor som testat förbättringsidén

 • Duvan, Nässjö
 • Ekorren, Gnosjö
 • Höjden, Värnamo
 • Orren, Nässjö
 • Parken, Tranås
 • Rektorsgården, Eksjö
 • Slottet, Eksjö
 • Strömsberg, Jönköping

Kontaktuppgifter till pilotförskolorna

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion