Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mätning: Bullrets när, var, hur?

för en god ljudmiljö i förskolan.

Mätning av nuläget

"Bullrets när, var, hur?" ger en nulägesbild av ljudsituationen under en eller två veckor på förskolan. Vår rekommendation är att använda den vid enstaka tillfällen (till exempel i början av och efter en åtgärdsperiod för att jämföra situationen).

Instruktion

Använd mallen "Bullrets när, var, hur?" genom att så många vuxna som möjligt på förskolan kartlägger situationen under en vecka. Sätt ett streck under "besvärande" när ljudmiljön är besvärande och beskriv fortlöpande var och hur. När alla har kartlagt sammanställs platser, förekomster av besvärande ljud och situationer på samma blad.

Tips

Ha mallen beredd i bakfickan eller på något annat tillgängligt ställe under arbetsdagen. Ofta är det då enklare att sätta strecken fortlöpande.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion