Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Mätning: Barnens mätningar

för en god ljudmiljö i förskolan.

Mätning i specifik situation

Fråga barnen hur de upplever ljudmiljön! Här finns erfarenheter och tips utifrån de mätningar som pilotförskolorna genomförde. Sammantaget handlar det om att introducera ett tänkande kring bra och dåliga ljud med barnen, välja mätmetod, få till själva mätningen och prata om resultatet tillsammans med barnen.

Mätningar med barnen görs under en begränsad tidsperiod i samband med att en eller fler förändringar görs. Ofta räcker det med 5-8 mättillfällen (t.ex. i samband med lunch eller tamburen) för att se om förändringen gav effekt på ljudupplevelsen.

Pröva er fram och tipsa oss gärna om era erfarenheter. Det finns många förskolor som är nyfikna på hur just ni gjorde.

Instruktion:

1. Förberedelser

Börja med att prata med barnen om bra och dåliga ljud. Skriv upp dem (t.ex. på rött och grönt papper). Ett tips är att använda materialet "Huller om buller".

Formulera en fråga som barnen svarar på vid mätningen. Försök att göra frågan så tydlig som möjligt och pröva er fram. Några exempel på frågor:

  • "Hur mådde dina öron när du klädde på dig idag?"
  • "Hur har ljudet varit under måltiden?"
  • "Var det lugnt eller stökigt när vi åt idag?"

Bestäm vilken mätmetod som ska användas. Pilotförskolorna testade olika mätmetoder. Här följer några exempel:

  • Barnen lägger vita flirtkulor i grön (bra) eller röd (dålig) påse.
  • Barnen lägger vita flirtkulor i burkar med glad respektive ledsen gubbe på.
  • Kort med pigga (bra) eller trötta (dålig) kaninöron på. Barnet väljer kort och lägger i burk.

Barnens mätning: Flirtkulor i hinkar

Barnens mätningar: KaninerBarnens mätningar: Kanin med pigga öronBarnens mätningar: Kanin med trötta öron

För lite äldre barn kan även mätningen göras till en gruppövning. På Nyarps förskola gjorde de så här:

"Vi använder inplatstade kort med glad eller ledsen gubbe på. En av varje ges till varje barn och vi ber dem fundera vilken gubbe de vill lägga ut efter frågan: Hur mår dina öron idag efter lunchen? Vi går laget runt och funderar innan de läggs ut. Pratar om resultatet och barnen förklarar och berättar hur de känner".

2. Genomför mätningen

Barn är här och nu. Gör därför mätningen i direkt anslutning till situationen som ska mätas. Det ökar sannolikheten att fånga upplevelsen.

Se till att varje barn inte ser vad de andra har lagt. Detta kan ordnas dels genom att varje barn lägger i t ex sin flirtkula, enskilt och dels genom att använda påsar eller att göra hål/skåror i burklocken.

Fråga varje barn varför de väljer det dom gör när de lägger  flirtkulan i burken/påsen. Samtala om ljud och motivera val.

3. Räkna och reflektera tillsammans

Räkna kulorna/korten tillsammans med barnen och prata om varför resultatet ser ut som det gör.

Genom att reflektera tillsammans blir mätningen i sig ett sätt att göra barn och vuxna mer ljudmedvetna.

Tips

Barnen behöver pröva många gånger för att förstå. Testa er fram.

Tänk på att färger och figurer ger olika signaler till barnen. Många av pilotförskolornas mätningar blev bättre när kulorna var vita istället för röda eller gröna.

Kontaktförskolor för barnens mätning

Lappar

Nyarp, Jönköpings kommun, vxl 036-10 50 00. 

Flirtkulor

Ekbacken, Gislaveds kommun, vxl 0371-81 000.

Rosengård, Jönköpings kommun, vxl 036-10 50 00.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion