Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mätning: Ljuddagsmätning

för en god ljudmiljö i förskolan.

Mätning över tid

Den här mätningen används under en vecka i taget för att fånga hur personalen upplever veckodagarna ur ett ljudperspektiv. Den kan också användas t.ex. var 3:e vecka för att se hur/om situationen förändras över tid.

Syftet med mätningen är att på ett enkelt sätt summera dagens och veckans ljudupplevelse för att sedan reflektera tillsammans kring varför det ser ut som det gör.

Instruktion: 

  1. Kom överens om vilken eller vilka veckor mätningen ska genomföras.
  2. Sätt upp bladet på en plats där all personal automatiskt ser den under dagen (till exempel vid ytterdörren, i matrummet eller på anslagstavlan).
  3. Mot slutet av dagen eller vid hemgång sätter varje person sin signatur på det fält (rött, gult eller grönt) som passar just den dagens ljudupplevelse bäst.
  4. Summera antalet signaturer när veckans alla dagar har fyllts i. Hur många röda, gula respektive gröna markeringar fanns under veckan?
  5. Lägg in varje veckomätning i ett diagram, t ex i Excel-programmet i datorn. Markera i diagrammet om och i så fall när en förändring gjorts.

Tips

Fundera inte för mycket på vilken betydelse det gröna, gula och röda fältet har. Uppskatta istället ljuddagen genom att tänka efter om den har varit bra, sådär eller dålig i det stora hela.

De flesta av pilotförskolorna gjorde mätningen var 3:e vecka för att se hur veckans ljudbild förändras över tid. Vad passar din förskola bäst?

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion