Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mätning: Ljudhälsa och ljudarbete

för en god ljudmiljö i förskolan.

Mätning per månad

Under pilotförskolornas arbete skickades en kort enkät ut varje månad. Den användes som en utvärdering för hur personalens hälsa och nöjdhet med arbetssättet förändrades under perioden.

Tips

Enkäten rekommenderas att användas i ett större sammanhang, till exempel om fler förskolor gemensamt påbörjar ett förbättringsarbete.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion