Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Nulägesorientering

för en god ljudmiljö i förskolan.

Metodik Steg 1

  • Ta reda på när, var och hur besvärande ljud uppkommer.
  • Involvera alla på förskolan.
  • Gör en gemensam bild av nuläget.

Tips

Använd mätmetoden "Bullrets när, var, hur" genom att så många vuxna som möjligt på förskolan kartlägger situationen under en vecka. Sätt ett streck under "besvärande" när ljudmiljön är besvärande och beskriv var och hur fortlöpande. När alla har kartlagt sammanförs alla streck, platser och situationer på samma blad.

Tidigare förbättringsarbeten visar att maten, leken och tamburen ofta är utsatta ljudmiljöer i förskolan. Är det så hos er eller finns det andra ljudfällor?

"Bullrets när, var, hur?" ger en nulägesbild av ljudsituationen under en eller två veckor på förskolan. Vår rekommendation är att använda den vid enstaka tillfällen (till exempel i början av och efter en åtgärdsperiod för att jämföra situationen).

Ha mallen beredd i bakfickan eller på något annat tillgängligt ställe under arbetsdagen. Ofta är det då enklare att sätta strecken fortlöpande.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion