Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Prioritering och målsättning

för en god ljudmiljö i förskolan.

Metodik Steg 2

  • Bena ut orsakerna till besvärande ljudsituationer tillsammans genom att använda ett så kallat "fiskbensdiagram".
  • Välj ut de orsaker som bidrar mest till ljudsituationen och sätt utmanande mål för dem.
  • Förankra förändringsarbetet hos barn, personal och föräldrar.

Tips

Välj ut en problemsituation (t.ex. tamburen) och resonera kring vilka möjliga orsaker det finns till att ljudmiljön är ansträngande just där. Gruppera och forma en bild med hjälp av verktyget "Fiskbensdiagram".

Prova gärna att använda ett så kallat "flödesdiagram" för att beskriva hur den utsatta situationen uppstår i tidsordning. Genom att se t.ex. hur måltiderna går till steg för steg är det lättare att hitta förbättringsområden.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion