Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Planering av förändring och mätning

för en god ljudmiljö i förskolan.

Metodik Steg 3

  • Planera avgränsade förändringar utifrån valda situationer och orsaker.
  • Planera mätningar som fångar barnens och personalens upplevelse.

Tips

Erfarenheter visar att många små förändringar är bättre än en stor.

Planera så enkla mätmetoder som möjligt.

Tips på mätmetoder

Använd PGSA-hjulet för att snabbt komma igång med praktiska åtgärder och se efter om ljudmiljön blir bättre. Genom att följa delarna i ett PGSA-hjul (se PGSA-hjul - arbetsblad) kan man se om en förändring leder till en förbättring. Om inte, måste man ändra på något och mäta igen. Det vill säga gå ett andra varv i cirkeln, kanske ett tredje och så vidare tills vi är säkra på att förändringen leder till en förbättring. För varje varv i PGSA-hjulet lär vi oss mer och när vi lärt tillräckligt inför eller permanentar vi förändringen.

Gör en cykel för varje förändring. Den första cykeln görs för att få ett utgångsvärde, en baslinje, att jämföra mot.

PGSA-hjul - PlaneraI det här skedet fyller ni bara i "Mål", "Mätning", "Förändring att pröva" och rutan "Planera" i arbetsbladet för PGSA-hjul (se Verktyg). 

Verktyg

PGSA-hjul - arbetsblad (Pdf. Nytt fönster)

PGSA-hjul

PGSA-hjul

För att snabbt komma igång finns "PGSA-hjulet" som stöd. Bokstäverna står för Planera, Göra, Studera, Agera och är framtaget genom kvalitetsarbete i olika verksamheter världen över. Hjulet visar vilka steg som behöver tas för att nå resultat.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion