Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Förändring och mätning

för en god ljudmiljö i förskolan.

 Metodik Steg 4

 • Gör förändringen och beskriv hur det gick.
 • Kombinera förändringar med aktiviteter för ökad ljudmedvetenhet hos ALLA.
 • Gör mätningar som är så enkla som möjligt. 

Tips

Här genomförs fysiska eller pedagogiska åtgärder för att förbättra ljudmiljön. 

Utgå från upplevelsen av ljudmiljön och räkna hur många barn och vuxna som upplever att det blivit bättre.

Ofta räcker det med att genomföra en förändring under en vecka eller två för att få en uppfattning om resultatet.

Materialet "Huller om buller" är ett bra hjälpmedel för att medvetandegöra barn och vuxna på ett lekfullt sätt. Använd materialet när det passar er bäst.

Även "ljudpromenader" är ett sätt att få fokus på ljudmiljön och uppmärksamma bra och dåliga ljud. Ljudpromenader kan genomföras på många olika sätt och fungerar så att personal och barn tillsammans går runt och lyssnar på olika slags ljud, inomhus eller utomhus.

PGSA-hjul - GöraBeskriv vad som hände när förändringen gjordes i rutan "Göra" i PGSA-hjulet.

 

 

 

Exempel

Pilotförskolan Jannelund i Värnamo har pratat om och gjort det här:

 • Vad är ljud?
 • Lyssnat efter ljud inne och ute.
 • Tagit kort på barnens öron och frågat dem vad de använder sina öron till, vilka ljud de tycker om och vilka ljud de inte tycker om.
 • Målat till musik (Mio min Mio och hårdrock).
 • Lyssnat på musiksaga.
 • Hur ser örat ut inuti (trumhinna, hammare, snäcka osv)?
 • Ljudpromenader.
 • Vilka fler än vi människor har öron? Klippt ut bilder t.ex. på djur)
 • Tittat på olika hörselskydd.
 • Lekt hörsellekar, t ex "Vem knackar på min dörr?", "Var är klockan?" osv.
 • Parat ihop ljudburkar.
 • Spelat ljudlotto (Lyssnat på olika ljud och satt pluttar på brickor).
 • Pratat lite om teckenspråket och lärt oss enkla tecken.
 • Istället för adventskalender hade vi ljudkalender (Ett barn fick komma och öppna skattkistan med ljudkort i, sedan fick barnet gå bakom ett draperi och låta som ljudet på bilden. De andra fick gissa).
 • "Örat" (ljudnivåmarkör) har använts.
 • Mjuka tärningar har används vid spel.
 • Ljudmätning med barnen i form av flirtkulemarkering efter middag och efter "fria leken".
 • Måla äggkartongen och satt upp på tvättrummets väggar för att dämpa ljudnivån.
 • Mattor har lagts i lekrummet. 

Pedagogik: Huller om buller

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion