Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Beslut om fortsättning

för en god ljudmiljö i förskolan

Metodik Steg 6

  • Gör rutin av de förbättringar som har gett positiv effekt.
  • Dokumentera förbättringarna.
  • Fortsätt reflektera tillsammans!

Tips

Besluta vilka åtgärder som ska bli rutin på förskolan och vilka andra situationer som behöver förbättras. Summera erfarenheterna från testerna i en kort handlingsplan för hur ljudmiljöarbetet ska se ut nu och i den närmaste framtiden. 

Planera några mätningstillfällen för att se efter om förbättringarna håller i sig. Ett tips är att göra kartläggningen av nuläget ("Bullrets när, var, hur?") en gång i halvåret.

PGSA-hjul - AgeraFyll i rutan "Agera" i PGSA-hjulet.

Ta beslut om fler förändringar behöver göras. I så fall påbörjas ett nytt PGSA-hjul.

Uppdaterad: 2012-05-03
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion