Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Tips om god ljudmiljö i förskolan

Arbetar du på en förskola och har varit med och gjort något för att förbättra ljudmiljön? Vi vill gärna ha dina tips så att vi kan sprida de bästa idéerna till andra förskolor.

Tack på förhand!

 

Här är mitt tips:

 


 

Lämna tips på annat sätt

Vill du hellre lämna dina tips i pappersform går det förstås också bra.

Vi vill då också ha uppgifter om ditt namn, förskola, ort, telefonnummer.

Adress

Folkhälsa och sjukvård
Regionens Hus
Box 1024
551 11 Jönköping

Märk kuvertet med "Tips för en god ljudmiljö i förskolan".

Uppdaterad: 2015-08-07
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion