Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Böcker, foto: Jenny Lindberg

Kunskapsunderlag
 

Barnmiljöhälsoenkäten

I Barnmiljöhälsoenkäten 2011 i Jönköpings län svarade drygt 30% av 12-åringarna att de besväras av ljud (buller) i skolan och då främst från ljud i skolmatsalen. I hemmet är det musik och trafik och i skolan är det skrapljud från stolar som upplevs som störande. Bullret gör att det är svårt att koncentrera sig i skolan och inlärningen kan försvåras. Trender från 2003 till 2011 visar att fler besväras av ljud från andra barn i skolan. Läs mer om resultatet i rapporterna:

 

Uppdaterad: 2019-02-19
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion