Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Månadens coachtema 2014

Månad

Tema

Januari

 

Senior Alert

 • Har vi registrerat i Senior Alert?
 • Får Esther de åtgärder hon behöver?

Februari

 

Trygghet

 • Hur jobbar vi för att minska onödiga inläggningar och återinläggningar?

Mars

 

Anhöriga

 • Är anhöriga delaktiga i vården/omvårdnaden av Esther?
 • Om inte, hur kan vi hjälpa dem med det ?

April

 

Samverkan

 • Gå en dag i Esthers fotspår...

Maj

 

Mediciner

 • Har Esther en aktuell läkemedellista?
 • På vilket sätt arbetar vi med att säkra läkemedelslistor.

Juni

 

Vårdplanering

 • Har Esther en aktuell individuell plan?
 • Finns plan B om det inte går som det ska?

Juli

 

Utevistelse

 • Hur tillgodoser vi Esthers behov av att få komma ut ?

Augusti

 

Skriv en positiv "avvikelse"

 • Ge en positiv återkoppling till någon samarbetspartner, annan enhet.

September

 

Demens

 • Använder vi nationella register, SweDem och BPSD?

Oktober

 

Patientsäkerhet

 • "Peppar, peppar" - FN´s internationella dag för seniorers säkerhet.

November

 

Psykiatri

 • Sprid psykiatriveckans program på din arbetsplats.

December

 

Kvalitétstid

 • Vad vill Esther?
 • Är vi tillräckligt lyhörda?

 

Kontaktperson

Håkan Carlsson

 

Uppdaterad: 2014-02-13
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion