Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Greta, 88 år, talade till nya Esthercoacher

- Många idéer har blötts och stötts under Coachdagarna. Alla har funderat på vad man kan göra för att förbättra för Esther; och vad man kan göra för att arbetslaget ska känna trivsel. 

Så inledde Greta Krieg, 88 år sitt tal när hon inledde avslutningen av utbildningen av Esthercoacher 2014. Avslutningen hölls i samband med konferensen Utvecklingskraft i Huskvarna i mitten av maj.

Greta Krieg är för dagen klädd i vacker färgglad hatt och sjal, som urtypen för invånaren/ omsorgstagaren/ patienten Esther, strålade av energi och engagemang framför deltagarna. Greta Krieg har varit med som coach under utbildningen och gång på gång påmint om hur Esther vill ha det.

- Det är viktigt att all personal är lyhörd och lyssnar på vad Esther vill, betonade hon. Det är också viktigt att planera för förändringar och följa med sin tid. Vi måste alla vara öppna för förändringar.

Lång erfarenhet

Greta Krieg är hemmahörande i Vetlanda. Där har hon arbetat med administration i barnomsorgen och tidigare, på 60-talet, arbetat med äldre i de dåvarande ålderdomshemmen. Greta har också varit landstingspolitiker och allmänt aktiv på många sätt.

- Jag blev tillfrågad av Vetlanda kommun om jag ville vara med som invånare och coach vid utbildningen av nya Esthercoacher, och det ville jag gärna. Jag är intresserad av detta, säger hon.

- Jag är dock förvånad över att samarbetet mellan landsting och kommunen inte fungerar bättre ännu. Man har ju jobbat länge för att få till det. Det borde kunna fungera bättre med all ny teknik som finns idag.

Detta samarbete har också diskuterats under coachutbildningen på ett bra sätt, tillägger Greta.

Bra att fråga oss

- Det är bra att vi äldre får komma in och ge vår synvinkel, säger Greta och ser undertecknad skarpt i ögonen. Vi vet hur vi vill ha vården och omsorgen! Personalen har sin kunskap men inte lika bra kunskap om hur vi vill ha det.

- Jag har kommit med min kritik, men det har inte varit illa menat. De är mycket duktig personal!

Fem – sex år har Greta Krieg varit med som coach i utbildningarna och vid Esthercaféer.

- Det har varit ett roligt hedersuppdrag, säger hon.

Plantskola för ledare

En annan något yngre coach, som stötta Estherutbildningen under lång tid och som också fanns med på avslutningsdagen, var Bertil Carlfors.

- Detta är en fantastiskt bra utbildning och jag har sett människor förändras. Och ni fattar inte vilken bra plantskola detta egentligen är för att få fram kommande ledarskap! Och de som går utbildningen får ett fantastiskt nätverk.

Ansvarig

Nicoline Vackerberg

Nicoline Vackerberg

Intervjun gjord av

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2015-07-17
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård