Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Föreläsare Utvecklingskraft / Nationell HFS-konferens 2017

Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt är pensionär, infektionsläkare och borreliaexpert. Han har varit chef på de flesta nivåer i vården, bl.a. sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Vård och omsorg, SKL. Göran Stiernstedt utredde vårdens effektivitet med stort fokus på primärvården. Årets allmänläkarvän 2016.

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Agneta är Järfällabo, feminist, antirasist, hammarbyare. Agneta är utbildad förvaltningsekonom. Hon har har arbetat som statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ingela Thalén och biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna. 2007 till 2010 arbetade hon för läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline som chef för samhällskontakter. Sedan 2011 har Karlsson varit vice VD för Arenagruppen och chef för Arena medier. Sedan 2014 är hon statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström samt invald som riksdagsledamot.

Anna Nergårdh

Anna Nergårdh har en bakgrund som disputerad hjärtläkare, verksamhetschef, chefläkare på akutsjukhus med ansvar för kvalitet- och patientsäkerhetsfrågor, och senast som chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Hon har medverkat som expert i statliga utredningar, ingått i nätverket av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket på SKL och är ledamot i Socialstyrelsens styrelse. Sedan mars månad leder hon utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, ett regeringsuppdrag som handlar om att genomföra förslagen i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård.”

Margareta Kristenson

Margareta Kristenson

Margareta Kristenson är professor och överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings Universitet/ Region Östergötland. Hon har tidigare under många är varit nationell  koordinator för det nationella nätverket hälsofrämjande hälso-och sjukvård och är numera dess senior advisor. Hon är kommissionär för den nationella kommissionen för jämlik hälsa som  skall lämna sitt slutbetänkande 2 juni i år.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Avdelningschef för vård och omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting. Hans har tidigare arbetat som röntgenläkare i Värmland.

Kim Andersson

Kim Andersson

Kim Harry Andersson titulerar sig som författare, föreläsare, innebandytränare, tvåbarnsfar, make och hundägare. Han tar sig fram i livet med hjälp av elrullstol och personlig assistans. Aldrig mer kommer han kunna pyssla med sina tidigare intressen, som idrott eller husrenovering. Fysiskt sett kommer han inte heller kunna stötta sina två flickor. För han förlorade båda sina ben och funktionen i armarna genom en tragisk sjukdomshistoria.

Göran Henriks

Göran Henriks

Utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och chef för dess utvecklingsenhet Qulturum. Göran har bidragit till nya idéer i dagens ledarskaps- och managementteorier och är en uppskattad föredragshållare. Han är en av de mer tongivande nyskaparna i svensk hälso- och sjukvård idag.

Mats Bojestig

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och Ordförande Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Mats var tidigare chef för medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. Medicinkliniken erhöll Utmärkelsen Svensk hälso- och sjukvård 2003. Mats har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och leder flera lärande nätverk i Qulturums regi i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.

Maureen Bisognano

Maureen Bisognano

Maureen Bisognano är före detta VD för Institute for Healthcare Improvement (IHI). Innan dess var hon vice VD och Chief Operating Officer för IHI i 16 år. Hon var då ansvarig för den dagliga styrningen av IHIs många program för att förbättra hälso- och sjukvård. Det vill säga all programutveckling och strategisk planering på IHI. Maureen är också rådgivare till ledare inom hälso- och sjukvård över hela världen. Innan karriären på IHI har hon bland annat varit sjukhusdirektör. Maureen är också sjuksköterska i grunden.

Douglas Eby

Douglas Eby är läkare och har suttit i ledningsgruppen för Southcentral Foundation (SCF) och Alaska Native Medical Center sedab 1995. Han har spelat en nyckelroll i utvecklingen av SCF's innovativa primärvård och han talar både nationellt och internationellt om hälso- och sjukvårdens "systemdesign" och kvalitetsutveckling.  

 

Sally Fawkes

Dr Sally Fawkes. är forskare och universitetslärare i folkhälsovetenskap vid La Trobe University in Melbourne, Australia. Hon har tidigare arbetat vid WHOs Europakontor, avdelningen för Healthy Cities, och är idag rådgivare för WHO s kontor för Asien och Stillahavsområdet i frågor om People-centred Health Care Policy och hälsolitteracitet Sally har arbetat med hälsofrämjande hälso- och sjukvård i många år, bland annat i utvecklingen av Australiens första policy för smoke-free hospitals. Hon medverkade vid etableringen av Australiens HPH nätverk där hon nu är nationell coordinator. Hon är särskilt intresserad av hur ett systemtänkande kan tillämpas i offentlig förvaltning för att, långsiktigt, bidra till utvecklingen av bättre hälsa i befolkningen.

Fabian Bolin

Fabian Bolin

Fabian Bolin är medgrundare och VD för WarOnCancer - en social media-plattform med fokus på storytelling och empowerment för alla som drabbats av cancer, patienter såväl som närstående. Visionen är att helt förändra det allmänna synsättet på cancer samt de som kämpar mot sjukdomen. Fabian behandlas sedan 2015 mot akut lymfatisk leukemi (ALL). Efter erhållen examen vid Handelshögskolan i Stockholm 2011 tog Fabian anställning på investmentbanken Citigroup i London. Efter drygt två år inom bankens avdelning för obligationshandel valde Fabian att lämna finanskarriären bakom sig och istället följa sin passion - att arbeta inom filmbranschen. Han studerade 'method acting' vid Brian Timoney Actors' Studio i London och har sedan dess medverkat i flera olika produktioner i både London och USA. När Fabian diagnostiserades med leukemi 2015 vid 28 års ålder började han dokumentera sin resa genom sjukdomen i en blogg som fick stor uppmärksamhet från människor världen över. Hans första post delades 13,000 gånger på Facebook och har lett till över 100,000 meddelanden, e-mails och brev från människor som stöttat honom. Fabian vann Journalistpriset 2015 för sin blogg som delas ut av CancerRehabFonden. Ur insikten av den enorma kraften i storytelling - att dela med sig av sin resa till andra - tillsammans med en stark vilja att hjälpa och stärka andra som drabbats, föddes idén om WarOnCancer.com. En rörelse som ämnar att förena hela världens cancerdrabbade.

 

Sebastian Hermelin

Sebastian Hermelin

Sebastian är medgrundare och COO för WarOnCancer - en social media-plattform med fokus på storytelling och empowerment för alla som drabbats av cancer, patienter såväl som närstående . Efter erhållen examen från KTH i Industriell Ekonomi 2013 jobbade Sebastian med introduktionen av klockmärket Daniel Wellington i USA. Efter en lyckad lansering i vad som idag är klockmärkets största marknad flyttade han till London där han jobbade som Client Specialist på fintech-bolaget Macrobond Financial Ltd. Under sin tid på Macrobond hade Sebastian ansvar för storkundsförsäljning gentemot hedgefonder, centralbanker och andra finansiella institutioner och jobbade mot C-level executives och inköpsansvariga. När bästa vännen Fabian Bolin blev diagnostiserad med ALL (blodcancer) 2015 så startades konceptet WarOnCancer och Sebastian har sedan starten av 2017 flyttat hem till Sverige igen för att jobba heltid med plattformen som man tror kommer förändra synsättet på cancer.

Daniel Forslund

Daniel Forslund

Landstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting sedan 2014. Som Sveriges första innovationslandstingsråd har han ett samlat politiskt ansvar både för landstingets teknikutveckling och innovationsförmåga. Det handlar exempelvis om att leda arbetet med centrala framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och patientnära tjänster samt innovation av vårdens arbetssätt, organisation och styrning. Daniel är statsvetare (pol.mag.) och var tidigare chefsstrateg på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA. Innan dess arbetade han i närmare 10 år som kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för att utarbeta och genomföra regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling.

Horst Krumbach

Horst Krumbach

Horst Krumbach arbetar sedan 2009 med att skapa meningsfulla relationer över generationsgränser genom ett koncept baserat på ett ömsesidigt utbyte för ökad empati, förståelse och ett ständigt lärande, för att bemöta kommande demografiska förändringar. Generationsbrücke Tyskland arbetar med ett koncept med tydlig struktur kring möten och aktiviteter. Deltagarna förbereds och aktiviter och möten leds av engagerade personer. Hittills är ungefär ett hundratal verksamheter involverade i åtta Bundesländer (delstater) och arbete pågår för flera aktiva verksamheter i hela landet. Även utanför Tyskland har intresse visats, bland annat i Spanien och i Kina. I augusti 2012 fick Krumbach på uppdrag av den tyska regeringen som expert i FN: s i "öppen arbetsgrupp för åldrande" i New York att presentera sin generationsövergripande strategi regerings företrädare för FN: s medlemsstater.
 

 

Moderatorer / Samtalsledare:


Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre är till professionen barnläkare numera chef för Futurum, Landstingets forskningsenhet. Boel är föreståndare för forskningsprojektet Bridging the Gaps och adjungerad professor vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

Iréne Nilsson Carlsson

Iréne Nilsson Carlsson

Iréne Nilsson Carlsson är folkhälsoråd på Socialstyrelsen och ansvarar för flera uppdrag inom regeringens strategi för kroniska sjukdomar.  Iréne arbetar huvudsakligen med stöd till implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett särskilt fokus ligger på frågor om hälsa och förebyggande insatser i hälso- och sjukvården. Iréne har arbetat inom Regeringskansliet och var chef för enheten för folkhälsa i Socialdepartementet. Tidigare har Irene arbetat i Regeringskansliet med ett antal statliga utredningar som rör styrning och ledningsfrågor i statlig och kommunal verksamhet.

Jesper Ekberg

Jesper Ekberg

Jesper Ekberg har drivit arbete för befolkningens hälsa på flera positioner sedan 2001. Som folkhälsochef är Jesper drivande av insatser som riktar sig både till samhälle och hälso- och sjukvård. Innan rollen som sektionschef var Jesper projektledare för den nationella spridningen av kvalitetsregistret Senior alert som utgår från Qulturum. Han har även lång erfarenhet av att samordna och leda lokalt folkhälsoarbete i länets kommuner.

 

Deltagare panelsamtal:


 

Inger Ros

Inger Ros är ordförande i Riksförbundet HjärtLung som informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärt- och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. HjärtLung är en Patientorganisation med 38 000 medlemmar. Riksföreningen HjärtLung ger stöd till patientnära forskning och har bland annat engagerat sig i att förbättra rehabiliteringen av hjärtpatienter. Inger har en bakgrund som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns Landsting och är nu utöver uppdraget i HjärtLung ordförande i kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

Elisabet Rothenberg

Elisabet Rothenberg

Elisabet Rothenberg är legitimerad dietist, docent och biträdande professor vid Högskolan Kristianstad. Hon har lång erfarenhet av geriatrisk nutrition, såväl från kliniskt arbete, som från forskning kring kostmönster, energi- och näringsbehov, kroppssammansättning samt nutritionsproblem hos äldre. I sin forskning är hon delvis knuten till Göteborgs universitet. Elisabet är också en flitigt anlitad föreläsare inom området. Hon har varit ordförande i Dietisternas Riksförbund i 16 år och i den rollen haft huvudansvaret för och varit med och drivit förbundets arbete med sjukdomsförebyggande metoder.

 

 

 

Kontakt

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Ann-Margreth Kvarnefors
anna.kvarnefors@rjl.se

 

 

Uppdaterad: 2017-05-29
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion