Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Föreläsare Utvecklingskraft 2018

Göran HenriksGöran Henriks

Utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och chef för dess utvecklingsenhet Qulturum. Göran har bidragit till nya idéer i dagens ledarskaps- och managementteorier och är en uppskattad föredragshållare. Han är en av de mer tongivande nyskaparna i svensk hälso- och sjukvård idag.

 

Mats BojestigMats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och Ordförande Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Mats har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och leder flera lärande nätverk i Qulturums regi i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.

 

Maureen BisognanoMaureen Bisognano

Maureen Bisognano är före detta VD för Institute for Healthcare Improvement (IHI). Innan dess var hon vice VD och Chief Operating Officer för IHI i 16 år. Hon var då ansvarig för den dagliga styrningen av IHIs många program för att förbättra hälso- och sjukvård. Det vill säga all programutveckling och strategisk planering på IHI. Maureen är också rådgivare till ledare inom hälso- och sjukvård över hela världen. Innan karriären på IHI har hon bland annat varit sjukhusdirektör. Maureen är också sjuksköterska i grunden.

 

Angelique CarlssonAngelique Carlsson

Utbildad till maskiningenjör vid Jönköpings Tekniska Högskola, har sedan dess jobbat 5 år som konstruktör och teknisk produktansvarig inom kontorsmöbler. Är numera projektledare på en utvecklingsavdelning som gör symaskiner. Mottog 2008 utmärkelsen Årets ungdomsledare av Svenska Kanotförbundet. Gick 2011 med i Team Rynkeby och cyklade för första gången till Paris sommaren 2012. För varje år har engagemanget i projektet och till fonden ökat. Var vice kapten för Team Jönköping 2014, efter 2 års uppehåll gjordes det comeback och då i rollen som kapten. Har jobbat aktivt för Barncancerfonden sedan 2012 i olika cykelrelaterade engagemang, även under uppehållsåren 2015-2016. Tilldelades år 2014 priset Berömliga insatser för barn av Jönköpings kommun för engagemanget till Barncancerfonden. Team Rynkeby God Morgon Jönköping har som lag samlat in över 8,5 miljoner sedan 2012.

 

Erik ErichsenErik Erichsen

Kirurg som tidigare arbetat på bland annat Höglandssjukhuset i Eksjö. Efter 30 års tjänst i Sverige flyttade han tillsammans med sin fru Sennait till Etiopien, ett land med 3 läkare på 100 000 invånare. Med begränsade resurser får Erik vara kreativ och operera med det som finns till buds: en billig borrmaskin, slangklämmor, cykelekrar eller fiskelina istället för suturtråd. Eriks arbete i Etiopien mynnade ut i en dokumentärfilm, Rebellkirurgen, som visats i SVT.

 

Patrik SundströmPatrik Sundström

Patrik Sundström, Programansvarig för E-hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Patrik har lång erfarenhet av arbete med e-hälsa och har med sin bakgrund som jurist arbetat både på Regeringskansliet och Datainspektionen, samt med Nationella Kvalitetsregister. Sedan 2014 ansvarar Patrik för SKL:s arbete med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 

Ingebjörg JonsdottirIngibjörg Jonsdottir

Ingebjörg Jonsdottir, Professor och verksamhetschef för Institutet för stressmedicin (ISM). ISM är ett kunskapscenter inom Västra Götalandsregionen. Ingebjörgs verksamhet bedriver forskning och utvecklingsarbete om stress, hälsa och organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Hennes forskarteam är välkända nationellt och internationellt inte minst för arbetet att praktiskt tillämpa forskningsresultat och sprida kunskap. Hon är en flitigt anlitad föreläsare på olika kongresser nationellt och internationellt och forskningen som Institutet bedriver har haft en stor betydelse för arbetsmiljöarbetet som bedrivs i Västra Götalandsregionen.

 

Sofia WallströmSofia Wallström

Sofia Wallström, Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Hon har en lång bakgrund från olika tjänster vid Finansdepartementet och Socialdepartementet, bland annat som ansvarig för tandvårdsreformen 2008 och omregleringen av apoteksmarknaden 2009. 2016-2017 ledde hon Kunskapsstödsutredningen och lämnade förslag till regeringen om hur stödet i vården för att använda bästa kunskap kan utvecklas. Sofia har tidigare arbetat som länsråd på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Hon har även utrett prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.

 

Annmargreth KvarneforsAnnmargreth KvarneforsAnnmargreth Kvarnefors och Stefan Jutterdal

Stefan och Annmargreth har båda lång yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården. I september 2017 under en cykelsemester drabbas Stefan av  akut hjärtstopp. Annmargreth är först med att påbörja livräddningen. Perspektiven förändras plötsligt. Från fysioterapeut och anestesisjuksköterska till patient och närstående.

 

Emma SpakEmma Spak

Emma Spak samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting. Emma är ST-läkare i allmänmedicinverksam i Göteborg. Hon har en bakgrund inom Läkarförbundet som tidigare ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse och ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening.

 

 

Göran RunessonGöran Runesson

Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö vårdcentral, Bodafors vårdcentral och Nässjö Utbildningscentrum. Nässjö Utbildningscentrum vid Nässjö vårdcentral fick 2015 Dagens Medicins utmärkelse Guldskalpellen för årets entreprenör. Priset fick de för sin satsning med utlandsutbildade läkare.

 

 


 

Moderator
 

Kristina AthleiKristina Athlei

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Kontakt

Programgrupp Utvecklingskraft 2018:

Projektledare:
Eva Werner
Susanne Lundblad

Koordinator:
Ylva Hansson Sennerstam

Informationsansvarig:
Pär Kaverén

Du når programgruppen på:
utvecklingskraft@rjl.se

 

 

Uppdaterad: 2018-10-31
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion