Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Kunskapsunderlag

Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats som har arrangerats från 2010 och är till för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet och har som mål att förvekliga barnkonventionen. Bakom satsningen står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och Region Jönköpings län/regioner.

Årsrapport: Välfärd, inte för alla - Rädda Barnen

Rädda Barnen har sedan 2002 genomfört studier som speglar förändringar i barns välfärd i Sverige. Årets rapport visar att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna fortsätter att vidgas.

Rapport; Pinocchio

Pinocchio är en rapport om en metod för tidig upptäckt av barn och ungdomar i riskzonen för att utveckla ett normbrytande beteende.

Glädjetjuven - ett skolmaterial mot mobbing och våld

Glädjetjuven är ett utbildngsmaterial för skolelever i åldern 6-10 år. Det handlar om hur man kan hantera barns våld mot varandra. Idén utvecklades av Anna Mårtensson, kammaråklagare och kommunfullmäktiges ordförande i Jönköpings kommun. Materialet Glädjetjuven kostar 850 kronor. Beställ materialet från , 0381-15550.

Broschyr om Kvinnlig könsstympning

Litteraturlista Barn inom psykiatrin (BIP)

Referenslitteratur som berör problematik i samband med barn till psykiskt sjuka.

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion