Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 2011
– Dokumentation

Plenarföreläsningar 18 maj

Välkommen! Tema: Hälsa utan gränser (pdf, nytt fönster)           
Föreläsare: Göran Henriks och Johan Darelid, Landstinget i Jönköpings län

Några reflexioner om cancerpatienters upplevelser under vårdresan (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Rune Sjödahl, Landstinget i Jönköpings län

Det viktiga människoperspektivet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Christian Farman, Landstinget i Jönköpings län

En helt ny värld
Föreläsare: Gunnar Holmgren, Landstinget i Jönköpings län

Socialt engagemang - entreprenörskap för gemensamma värden (pdf, nytt fönster) 
Föreläsare: Thomas Schneider, Famna och Boel Andersson Gäre, Landstinget i Jönköpings län

Leader's work in the improvement of health care
Föreläsare: Paul Batalden, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, USA
 

Lärandelab – 18 maj

Lärandelab 1 Säker vård

Hur vi lyckades få en svarsfrekvens på 88 % på patientsäkerhetskulturmätningen i Landstinget i Kalmar län (pdf, nytt fönster) 
Föreläsare: Lena Hagman, Landstinget i Kalmar län

Hur Säker vård-satsningen går från steg 1 till 2
Föreläsare: Inger Hansen, Landstinget i Jönköpings län

Säker vård i Höglandets sjukvårdsområde, Från öar till helhet (pdf, nytt fönster) 
Föreläsare: Jan Sverker och Ann Aulin, Landstinget i Jönköpings län

Så blir vi ett av världens säkraste lokala hälso- och sjukvårdssystem (pdf, nytt fönster) 
Föreläsare: Ann-Christine Johansson, Landstinget i Jönköpings län

KAD bara när det behövs (pdf, nytt fönster) 
Föreläsare: Rose-Marie Johansson, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 2 Förbättringscoacher – Äldre

Föreläsare: Förbättringscoacher
Moderatorer: Joakim Edvinsson och Terese Råberg, Cecilia Svensson, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 3 Hälsa utan gränser - Hur blir vi bättre resurser för varandra?

Hälsa utan gränser - hur blir vi bättre resurser för varandra? (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Annmargreth Kvarnefors och Eva Lindholm, Landstinget i Jönköpings län

Patienthandbok om patientsäkerhet - ett kunskapsunderlag för patientens medverkan till säker vård (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Birgitta Eriksson, Socialstyrelsen

Lärandelab 4 Flowerishing hearts, more health, better quality
Flowerishing hearts, more health, better quality (pdf, nytt fönster) 
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

Is patient safety work and quality control associated with improvements? Experiences from a Swedish department of surgery (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Rune Sjödahl, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 5 Vetenskap och lärande

Moderatorer: Boel Andersson Gäre, Landstinget i Jönköpings län och Mark Splaine, The Dartmouth Institute, USA

Lärandelab 6 Mäta för att leda

Visualisering av mått (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Ewa Johansson, Landstinget i Jönköpings län

Siffror och grafer för att leda och styra verksamheten (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Ann-Christine Johansson, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 7 Jämställd vård

Om kön och genus i vård och samhälle (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Goldina Smirthwaite, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet


Plenar 19 maj

Välkommen!
Föreläsare: Agneta Jansmyr, Landstinget i Jönköpings län

Triple aim and a new management agenda (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA

Hälsa utan gränser (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Mats Bojestig och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

Seminarium 19 maj

 

Seminarieblock A
10.15–11.15

A1 Kapacitetsutveckling och flöde

Föreläsare: Birgitta Friberg och Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge

Föreläsare: Pierre Cherfan och Camilla Stridh, Landstinget i Jönköpings län

A2 Barn

Föreläsare: Marie Rahlén, Modellområde psykisk hälsa barn och unga

Föreläsare: Marie Golsäter, Högskolan i Jönköping

Föreläsare: Noomi Carlsson, Landstinget i Jönköpings län

A3 Patientinvolvering

Föreläsare: Maria Söderström och Ulla Lindahl, Örebro läns landsting

Föreläsare: Anitha Leidefors och Jonas Sköld

A4 Samverkan

Föreläsare: Anna Freij och Bo-Gunnar Josefsson, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Håkan Carlsson och Helena Strandgren, Landstinget i Jönköpings län samt Bertil Carlefors, SPF Tranås

A5 Lärande

Föreläsare: Ulrika Karlborg, Lottie Morales, Marianne Bengtsson och Jenny Gustavsson, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Karin Thörne, Landstinget i Jönköpings län

A6 Värdeforum och coaching

Föreläsare: Nicoline Wackerberg, Rolf Bardon och Berit Axelsson, Landstinget i Jönköpings län

A7 Vinnvård

 • Vinnvård – fortsätter i B7 och C7

Presentationer Vinnvård (nytt fönster)

Moderatorer: Boel Andersson Gäre, Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län och Paul Batalden, The Dartmouth Institute, USA

A8 Kliniska förbättringar

Föreläsare: Ewa Johansson och Lisbeth Edvinsson, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Anna-Karin Rigar, Annika Hammarstrand, Jaana Karjalainen, Conny Ström, Anita Hegestrand Magnusson och Malin Skreding Hallgren, Landstinget i Jönköpings län

 


Seminarieblock B
11.25–12.25

B1 Kapacitetsutveckling och flöde

Föreläsare: Lena Anani och Julia Sällberg, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Annalena Waller och Malin Gustafsson, Landstinget i Östergötland

B2 Barn

Föreläsare: Stina Dahlström, Tina Lazic och Maria Pantzar, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Gun-Britt Larsson och Hélèn Klasson, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Gunilla Eklöf-Areskog, Landstinget i Jönköpings län

B3 Patientinvolvering och nätverkande

Föreläsare: Anna Lena Brantberg och Pernilla Lundström, Stockholms läns landsting

Föreläsare: Jesper Wallin och Emma Cedgren, Stockholms läns landsting

Föreläsare: Viveca Lundmark och Anna Lindh, Norrbottens läns landsting

B4 Samverkan

Föreläsare:  Paula Bergman och Jenny Leo, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Ingela Billevik Törn, Landstinget i Jönköpings län

B5 Lärande

Föreläsare: Sofia Isaksson och Malin Johansson, Hälsohögskolan Jönköping

Föreläsare: Veronica Hansson, Maysae Quttineh, Landstinget i Jönköpings län och Caroline Bylfors, Hälsohögskolan i Jönköping

B6 Värdeforum och coaching

 • Samtal pågår i Värdecaféet
  Värdegrunden som drivkraft för förbättringar

Samtalsledare: Anette Nilsson, Landstinget i Jönköpings län

B7 Vinnvård

 • Vinnvård – fortsättning från A7 och fortsätter i C7

Presentationer Vinnvård (nytt fönster)

Moderatorer: Boel Andersson Gäre, Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län och Paul Batalden, The Dartmouth Institute, USA

B8 Kliniska förbättringar

 • Munvård vid ALS – Amyotrofisk lateral skleros

Föreläsare: Annica Krogell och Ann-Cathrin Widal, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Elisabet Allheim, Landstinget i Jönköpings län

 • Munhälsa – en naturlig del i hälso- och sjukvårdens processer

Föreläsare: Monica Nordling och Eva Herremo, Landstinget i Jönköpings län

B9 Patientsäkerhet

Föreläsare: Anna Johnsen, Catarina Alkemark och Rigmor Svensson, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Jan Persson och Anneli Larsson, Örebro läns landsting


Seminarieblock C
13.30–14.30

C1 Kapacitetsutveckling och flöde

Föreläsare: Henrik Rubensson och Lena Rommedahl, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Therése Leiris och Linda Liljegren, Landstinget i Östergötland

C2 Barn

Föreläsare: Christina Fåhraeus, Högskolan i Jönköping

Föreläsare: Caroline Frisk och Ing-Britt Osbeck, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Ewa Geel och Gunilla Yngve, Landstinget i Jönköpings län

C3 Patientinvolvering

Föreläsare: Lena Sandahl och Elisabeth Stacke, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Victoria Wendel, Landstinget i Jönköpings län

C4 Samverkan

Föreläsare: Irene Johansen och Anna Granström, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Astrid Nordwall Persson, Landstinget i Jönköpings län

C5 Lärande

Föreläsare: Ebba Berglund, Landstinget i Östergötland och Johanna Dahlberg, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

 • Studiecirkel i förbättringskunskap och patientsäkerhet - Open School

Kursledare: David Juhlin, Landstinget i Jönköpings län

C6 Värdeforum och coaching

 • Samtal pågår i Värdecaféet
  Värdegrunden som drivkraft för förbättringar.

Samtalsledare: Anette Nilsson, Landstinget i Jönköpings län

 •  Bakom det yttre

Föreläsare: Kent och Miranda Larsson i samtal med Paula Bergman, Landstinget i Jönköpings län

C7 Vinnvård

 • Vinnvård – fortsättning från A7 och B7

Presentationer Vinnvård (nytt fönster)

Moderatorer: Boel Andersson Gäre, Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län och Paul Batalden, The Dartmouth Institute, USA

C8 Kliniska förbättringar

Föreläsare: Maria Boesen, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Ewa Timén och Elsa Ingesson, Landstinget i Jönköpings län samt deltagare i Ta det på en höft

C9 Patientsäkerhet

Föreläsare: Karin L-Johansson och Jessica Wernlid, Landstinget i Jönköpings län

Föreläsare: Kristin Karlsson och Maria Stensson, Landstinget i Jönköpings län
 

 

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner

Annmargreth Kvarnefors

Koordinator:

Anette Vernersson

Filmade presentationer 2011

Några reflexioner om cancerpatienters upplevelser under vårdresan


Föreläsare: Rune Sjödahl, Landstinget i Jönköpings län

Hälsa utan gränser


Föreläsare: Johan Darelid

Det viktiga människoperspektivet


Föreläsare: Christian Farman, Landstinget i Jönköpings län

En helt ny värld


Föreläsare: Gunnar Holmgren, Landstinget i Jönköpings län

Socialt engagemang - entreprenörskap för gemensamma värden


Föreläsare: Thomas Schneider, Famna och Boel Andersson-Gäre, Landstinget i Jönköpings län


Leading the Improvement of Health Care, A One Page Book


Föreläsare: Paul Batalden, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, USA

Välkommen till Utvecklingskraft 2011!


Föreläsare: Agneta Jansmyr, Landstinget i Jönköpings län


Health without limits: Innovating to get there


Föreläsare: Maureen Bisognano, IHI, USA

Hälsa utan gränser

Föreläsare: Mats Bojestig och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2018-03-28
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv