Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 2012
– Dokumentation

Dokumentation 9 maj

Dokumentation 10 maj


Plenarföreläsningar 9 maj

Välkommen! Tema: Tillsammans – så mycket bättre (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Agneta Jansmyr, Landstinget i Jönköpings län

Ung Cancer (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Hanna Wekell och Jennie Elheim, Ung Cancer

Morgondagens vård och omsorg – förutseende och kritisk analys (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anders Ekholm, Socialdepartementet

Gemensam styrning och ledning – Bättre liv för sjuka äldre (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anette Nilsson och Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting

 

Lärandelab 9 maj

Lärandelab 1 Säker vård

Säker vård – inledning (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Berit Axelsson, Landstinget i Kalmar län

Patientsäkerhet – en kulturfråga? (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Jon Ahlberg, Patientförsäkringen LÖF

Empowering clinicians to improve patient safety (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Michael Gardam, Community and Hospital Infection Association Canada

Lärandelab 2 Mikrosystem – att organisera för lärande i vardagen (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Joakim Edvinsson och Pernilla Söderberg,  Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 3 Tillsammans – Så mycket bättre – Hur lär vi tillsammans?  Nya utmaningar kräver nya roller (pdf, nytt fönster)
Medverkande: Anette Abrahamsson, Britt-Marie Banck, Berit Högberg och Eje Grennborg, Landstinget i Jönköpings län.
Moderatorer: Annmargreth Kvarnefors och Eva Lindholm, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 4 När bättre vård blir billigare (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

 


Plenar 10 maj

Välkommen! (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

Care coordination: Connecting healthcare to health and costs (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA

Tillsammans - så mycket bättre (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Mats Bojestig och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

 

Seminarier 10 maj

 

Seminarieblock A
10.00–11.1

A1 Tillgänglighet och kapacitet

A2 Äldre

A3 Barn

A4 Samverkan

A5 Kliniska förbättringar

A6 Patientsäkerhet

A7 e-hälsa

 


Seminarieblock B
11.20–12.30

B1 Tillgänglighet och kapacitet

B2 Äldre

B3 Barn

B4 Samverkan

B5 Kliniska förbättringar

B6 Patientsäkerhet

B7 E-hälsa

B8 Vinnvård – fortsätter i C8

 


Seminarieblock C
13.30–14.40

C1 Tillgänglighet och kapacitet

C2 Kvalitet och ledarskap

 • Värdeforum – samtal pågår 
  Samtalsledare: Thomas Schneider, Famna och Joakim Edvinsson, Landstinget i Jönköpings  

  Ledarskap och värdeskapande
  Föreläsare: Karin Zöögling, Västgötakollektivet och Agneta Hugander, Vaggeryds Kommun

  Kvalitet och äldreomsorg
  Föreläsare: Maude Kardell, Bräcke diakoni och Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen

C3 Barn

C4 Samverkan

C5 Kliniska förbättringar

C6 Patientsäkerhet

C7 E-hälsa

C8 Vinnvård fortsättning från B8

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner

Annmargreth Kvarnefors

Koordinator:

Anette Vernersson

Filmade föreläsningar 2012

Ung Cancer

Föreläsare: Hanna Wekell och Jennie Elheim, Ung Cancer


Morgondagens vård och omsorg - förutseende och kritisk analys, varje medarbetares kompetens

Föreläsare: Anders Ekholm, Socialdepartementet


Gemensam styrning och ledning – Bättre liv för sjuka äldre

Föreläsare: Anette Nilsson och Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting


Care coordination: connecting healthcare to health and costs

Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

 

Uppdaterad: 2016-03-29
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv