Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 2014
– Dokumentation


Presentationer

14 maj

10.05–10.15 Design för ett medskapande lärande (pdf, nytt fönster)   
Föreläsare: Agneta Jansmyr, Landstinget i Jönköpings län

10.05-10.15 Design för ett medskapande lärande(pdf, nytt fönster)     
Föreläsare: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

10.15–10.45 Tjänstedesign (pdf, nytt fönster)   
Föreläsare: Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting

10.45–11.15 Designa den fysiska miljön (pdf, nytt fönster)    
Föreläsare: Helle Wijk, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

11.15–11.35 Nytänkare och banbrytare (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Britt-Mari Banck, Landstinget i Jönköpings län

11.35–12.15 Person-centered health and care (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Shaun Maher och Lesley Anne Smith, National Health Service, Skottland samt Angus Ogilvy, patientrepresentant, Skottland

13.10–16.00 Lärandelab 1-7

Lärandelab 1, Vinnvård - forskning för ständiga förbättringar!

Using national quality registers for healthcare improvement (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Johan Thor, Jönköping Academy och Vinnvård

Balancing adherence and adaptation to achieve sustainable results (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet

The Dynamics of Learning and Support of Others' Learning in Health Care Practices traced in a social-material perspective. What value does it add to concepts of improving Health Care? (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Karin Thörne, Landstinget i Jönköpings län

Ideas of learning in quality improvement work (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Ann-Charlotte Norman, Jönköping Academy

Improved results in paediatric diabetes care using a quality registry in an improvement collaborative (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anette Peterson, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping Academy

Quality Improvement in Healthcare: Experiences from a Swedish County Council Initiative (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Ann-Christine Andersson, Jönköping Academy

Make sense of sensegiving. How external change agents make sense of a sector change
Föreläsare: Annika Nordin, Landstinget i Jönköpings län och Jönköping Academy

Leveraging a PhD Thesis to Promote Action Research and Advance Knowledge (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Marjorie Godfrey, The Dartmouth Institute och Jönköping Academy

Lärandelab 2, Kvalitetsregister och förbättringsarbete

Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Peter Kammerlind och Agneta Vinge, Landstinget i Jönköpings län

RiksSvikt och förbättringsprojektet Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården - bättre hälsa hemma (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Catarina Koerfer, RiksSvikt och Peter Kammerlind, Landstinget i Jönköpings län

Team Kronoberg (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Lone Larsen, Regionförbundet Södra Småland

Svenska Palliativregistret (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Marita Trulsson, Svenska Palliativregistret

Kulturförändring med Senior alert (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Susanne Lundblad och Maria Johansson, Landstinget i Jönköpings län och Agneta Bakir, Töreboda kommun

Lärandelab 3, Bättre kommunikation för ökad patientsäkerhet

Bättre kommunikation för ökad patientsäkerhet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Berit Axelsson, Landstinget i Jönköpings län

Shared Decision Making – ett verktyg för Personcentrerad vård (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Berith Hedberg, Landstinget i Jönköpings län

Patientsäkerhet & Patientinvolvering …Partnerskap (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Felicia Gabrielsson-Järhult, Högskolan i Jönköping

Patientsäkerhet och patientinvolvering (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Axel Ros, Landstinget i Jönköpings län och Anne-Maj Thorsson, patientrepresentant

"Jag har ju sagt hur det ska vara" - men kommunikation är så mycket
mer än att ge information…(pdf, nytt fönster)

Föreläsare: Malin Skreding Hallgren, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 4, Bästa möjliga värde med eHälsotjänster!

Webbokning på Allergicentrum (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Mahvash Behzad och Annika Bogg, Allergicentrum Landstinget i Östergötland

Bästa möjliga värde med eHälsotjänster! (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Sven-Åke Svensson och Caroline Fruberg, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 5, Kapacitets- och produktionsstyrning

Behovsstyrd schemaläggning på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Marianne Johansson, Landstinget i Jönköpings län

Produktions-, och kapacitetsstyrning Röntgen Jönköpings län (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Oskar Löfgren, Landstinget i Jönköpings län

Kapacitets- och produktionsstyrning, KPS (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maria Malmström, Landstinget i Jönköpings län

Lärandelab 6, Innovation och design

Innovation and Design (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maureen Bisognano, IHI

Twig ceiling Emotional Design in Hospital Environment – from a child perspective (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Linda Lundeholm, Linda Lundeholms Design

Genia Collaboration in Care (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Kajsa Sundeson och Tina Tarre, Ocean Observations

SMP Smart Bed Platform (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Marcus Carpvik, Proton

Kaffe med dropp – Samarbete mellan Ryhovs kliniker vid infusionsbehandling som dagvård (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Viveka Larsson, Landstinget i Jönköpings län

Appen Livli En vision om sunda seniorer (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Caroline Fruberg, Landstinget i Jönköpings län

How we started - Self Dialysis (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Britt-Mari Banck, Landstinget i Jönköpings län

Experio Lab Ett nationellt centrum för patientnära tjänsteinnovationer (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Tomas Edman, Landstinget i Värmland och Jonas Gumbel, SVID

Medskapande som lösning på framtidens utmaning (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Jonas Gumbel, SVID

Lärandelab 7, Esther

Varför får du vänta? (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Esthercoacher

16.10–17.00 Design for a co-creative learning (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement

15 maj

08.05–08.35 Tough problems, new solutions (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA

08.40–09.00 Årets ledarskapsfrämjare (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Boel Andersson Gäre, Landstinget i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping

09.00–09.20 Vi som blev kvar
Föreläsare: Elin Mårtensson

Seminarieblock A
10.00-10.40

 

A1 Samverkan

Rehabsamordnare gör skillnad! (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Caroline Ekström och Marie-Louice Klang, Landstinget i Jönköpings län

Tidig kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Susanne Leander, Landstinget i Jönköpings län

Hemrehabilitering i Kalmar kommun (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Christina Erlandsson, Johanna Skarsgård och Camilla Arvidsson, Kalmar kommun

A2 Samverkan

Direktspår från ambulans till strokeenheten på Höglandssjukhuset (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Caroline Cherfan och Katarina Andersson, Landstinget i Jönköpings län

Direktinläggning på strokeenhet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Jerrica Öhrn, Anneli Naess och Birgitta Göthman, Landstinget Dalarna

Ambulant Bedömning. Ett utvecklat samarbete mellan Vårdval Halland och Ambulanssjukvården (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Glenn Larsson, Region Halland

A3 Kapacitetsplanering och personcentrerad vård

En vinst för patienten med patientnära HbA1C analyser (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Therese Råberg och Anne Axelsson, Landstinget i Jönköpings län

Mötesplatser över klinikgränser. Små förändringar skapar stora resultat (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Eva-Marie Ebefors, Mats Homelius och Sophia Lundström, Landstinget i Jönköpings län

Samordning för barnets bästa (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Gunilla Yngve och Ewa Geel, Landstinget i Jönköpings län

A4 Patientsäkerhet

Arbetsschemats inverkan på sömn och återhämtning hos vårdpersonal. En jämförande studie mellan en avdelning med ett modifierat arbetsschema med 11-timmars nattvila och en avdelning med traditionellt C-A-arbetsschema (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Erik Strengbom, Anette Waldén med flera, Landstinget i Jönköpings län

Vi har inte råd att inte ha tid att mobilisera! (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anna Sandström, Jonas Nyberg och Ida Sandberg, Landstinget i Jönköpings län

A5 Samverkan och jämlik vård

Hälsa och vård på lika villkor (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Malin Skreding Hallgren, Qulturum, samt verksamhetsrepresentanter.

Samverkansprocess för en jämlik hälsa i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Jesper Ekberg och Aida Halavac, Landstinget i Jönköpings län

Projekt Enter (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Susanne Höglund, Landstinget i Jönköpings län och Anna Petersen, Jönköpings kommun

A6 Kvalitetsregister

Bättre Palliativ vård med stöd av Svenska Palliativregistret (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anna Trinks, Landstinget i Jönköpings län, Marita Trulsson, Svenska Palliativregistret samt team från landsting/kommun

Implementering av kvalitetsregister i sjuksköterskeutbildningen (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Yvonne Wengler och Kerstin Björkman Randström, Mittuniversitet Avd för Omvårdnad

A7 Barn

Samverkan för barns och ungas psykiska hälsa (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Marie Rahlén-Altermark, Regionförbundet FoUrum och Sveriges kommuner och landsting

Tidig upptäckt tillsammans (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anna Jonsson, Landstinget i Jönköpings län och Sveriges kommuner och landsting

Seminarieblock B

10.50-11.30

B1 Samverkan

Rätt bedömning – Rätt beslut. Sjukskrivningsprocessen i psykiatrin (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Christina Andersson och Eva Hellquist, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Höglandets psykiatrivecka. Från stigma till acceptans (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Sandra Mulaomerovic och Carin Kämpe, Landstinget i Jönköpings län

Dialogutbildningar utvecklar psykiatrin (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Pernilla Nilsson, FoUrum, samt dialogutbildare och kursdeltagare

B2 Äldre

Levnadsberättelsen som ett verktyg för en personcentrerad vård och omsorg (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Kerstin Marthinsen och Helen Lieberman-Ram, Nestor FoU-center

Äldrepsykiatriska enhetens BPSD-team (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Mimmi Kaukinen och Emma Konnéus, Landstinget Kronoberg

Personcentrerad och individanpassad dagverksamhet med demensinriktning (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Roine Abrahamsson, Halmstad kommun

B3 Kapacitets- och verksamhetsplanering

Produktionsplanering av vårdverksamheter – utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Emma Svensson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den mest klimatsmarta maten är uppäten (ingen ppt-resentation)
Föreläsare: Anica Dahlander, Landstinget i Jönköpings län

Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) - ett komplement i teamet för förbättrad patientsäkerhet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anna-Carin Andregård, Carina Grundh och Elisabeth Enoksson, Landstinget i Jönköpings län

B4 Patientsäkerhet

Patientsäkerhet - att förstå och utnyttja variabilitet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Berit Axelsson och Axel Ros, Landstinget i Jönköpings län

Kartläggning viktigt pusselbit för förebyggande av vård  (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Kristine Andersson och Jenny Pettersson, Landstinget i Jönköpings län

B5 Nya modeller för lärande

"Standardisering och revidering av formen för, och faktainnehåll i, föräldrastödet/föräldragrupper inom kvinnohälsovården." "Föräldracafé"  (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Ann-Sofie Brändström, Sofie Arvidsson och Maria Magnusson, Landstinget i Jönköpings län

Rökning, nej tack! Så når vi rökande föräldrar (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Noomi Carlsson, Landstinget i Jönköpings län

Preoperativ information i grupp inför radikal prostatektomi, förbättrar effektiviteten i vårdprocessen med bibehållen kvalitet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Dorina Musa och Ingrid Hellén, Landstinget i Jönköpings län

B6 Samverkan i mikrosystem

Förbättringsarbete på Medicinsk vårdenhet C (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Agneta Lundström och Anette Elmquist, Landstinget i Jönköpings län

Brahemodellen - prestigelöst teamarbete med patienten i fokus (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Chris Johansson och Staffan Olsson, Brahehälsan Löberöd

Det är i mikrosystemet det händer – exempel på förbättringsarbeten från Värdeforum (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maria Trygg och Truls Neubeck, Famna

B7 Barn

DISA – din inre styrka aktiveras (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Veronica Ottosson, Landstinget i Jönköpings län

Barn som anhöriga – ett utvecklingsarbete (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län

Onkologkliniken vid länssjukhuset Ryhov arbetar för barn som anhöriga (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Charlotte Andersson och Mathilda Sandén, Landstinget i Jönköpings län

12.15–12.45 UPPDRAG KUNSKAP – ett kvalificerat hjärtearbete som ger tillbaka till vården (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Bodil Jönsson från Uppdrag Kunskap

B8 Samtal pågår (ingen ppt-presentation)

Dialog mellan: Truls Neubeck, Famna, Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdförbundet, Petra Lindberg, Johan Darelid, Marianne Busk och Patrik Blomqvist, Landstinget i Jönköpings län, Dag Ström, Trivitalis samt patientrepresentant Anne-Maj Thorsson

Seminarieblock C

12.50-13.30

C1 Samverkan

Bli en healer IRL - Landstinget spränger gränser på Dreamhack (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Vesna Papacikic, Lena Hedin och Niclas Svensson, Landstinget i Jönköpings län

Årets Drivbänk 2013 – interprofessionellt studentseminarium vid VFU (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Anneli Eriksson och Gisela Jägsander

"Hur nöjd är du?" - GreatRate/digital mätning (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge

C2 Äldre/Samverkan

Bättre liv för sjuka äldre/BPSD I GISLAVEDS KOMMUN (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Hanna Larsdotter och Marie Lackenbauer, Gislaveds kommun

Välkommen hem, Multisjuka äldre (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Karin Wahlström, Tranås kommun

Geriatrisk kompetens till de mest sjuka äldre i hemmet - Mobilt Geriatriskt Team (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Daniel Gustafsson och Patricia Herkel, Landstinget i Jönköpings län

C3

Anhörigas delaktighet i vården till svårt sjuka personer (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Catarina Sjölander, Landstinget i Jönköpings län

Delaktighet på riktigt! Om patienters och närståendes delaktighet på Midhagens öppenvårdsmottagning (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Janine Semius med patienter och närstående, Norra Stockholms Psykiatri

Arbetsterapiprogramutveckling vid rehabilitering av barn och ungdomar inom psykiatrins specialiserade vård Värnamo sjukhus (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Maj Johansson och Ing-Britt Häger, Landstinget i Jönköpings län

C4 Samverkan

Vårdplanering via videokonferens (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Kjell Klint och Eva-Karin Elkjaer, Sahlgrenska universitetssjukhuset

"För barnkirurgin i länet" - tre sjukhus samarbetar (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Jeanette Liljestrand-Sigvardsson, Landstinget i Jönköpings län

C5 Personcentrerad vård

Personcentrerad vård ett pilotprojekt i Landstinget Sörmland (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Hanna Lundstedt och Linda Lännerström, Landstinget Sörmland

PICOMM projektet - patienten i centrum i malignt melanomprocessen (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Malin Sootalu och Petra Norbäck, Landstinget Sörmland

Min journal på nätet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Jörgen Tholstrup, Landstinget i Jönköpings län

C6 Kvalitetsregister

"Det ska inte handla om tur" - erfarenheter från psykiatrin i Uppsala (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Åsa Törnkvist, Anna Cervin, Mårten Skogman och Pia Röjdeby, Akademiska sjukhuset

Nationella och lokala kvalitetsregister – drivkrafter i förbättringsarbete (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Zophia Mellgren, Registercentrum Västra Götaland och Pia Ram, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsregister i vardagens verksamhet (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Christina Gunnervik och Ewa Johansson, Landstinget i Jönköpings län

C7 Barn

Föreställningen och projektet "Vi som blev kvar"
Föreläsare: Teateris producent Julia Sandwall samt dottern och föreläsaren Elin Mårtensson

Dansprojektet - en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga tjejer 13-19 år  (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Paula Bergman och Ida-Klara Johansson, Landstinget i Jönköpings län

C8 Samtal pågår (ingen ppt-presentation)

Dialog mellan: Truls Neubeck, Famna, Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdförbundet, Petra Lindberg, Johan Darelid, Marianne Busk och Patrik Blomqvist, Landstinget i Jönköpings län, Dag Ström, Trivitalis samt patientrepresentant Anne-Maj Thorsson

13.45–14.30 Behövs det arga patienter för att få rätt vård?
Föreläsare: Björn Bragée, Arga doktorn

15.10–16.00 Design för att tillsammans göra bästa möjliga resultat (pdf, nytt fönster)
Föreläsare: Mats Bojestig och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

 
 


Filmade föreläsningar

 


Designa den fysiska miljön

Föreläsare: Helle Wijk, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Nytänkare och banbrytare

Föreläsare: Britt-Mari Banck, Landstinget i Jönköpings län


Person-centered health and care

Föreläsare: Shaun Maher och Lesley Anne Smith, National Health Service, Skottland samt Angus Ogilvy, patientrepresentant, Skottland


Design for a co-creative learning

Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement


Tough problems, new solutions

Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement


Årets ledarskapsfrämjare

Föreläsare: Boel Andersson Gäre, Landstinget i Jönköpings län


Vi som blev kvar

Föreläsare: Elin Mårtensson


Behövs det arga patienter för att få rätt vård?

Föreläsare: Björn Bragée


Design för att tillsammans göra bästa möjliga resultat

Föreläsare: Mats Bojestig och Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner

Annmargreth Kvarnefors

Koordinator:

Anette Vernersson

Uppdaterad: 2016-03-29
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion