Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Dokumentation 2015

 


Presentationer 6 maj

10.05-10.20 Inspirera, förnya, utveckla (pdf)
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län

10.05-10.20 Inspirera, förnya, utveckla (pdf)
Göran Henriks, Region Jönköpings län

10.20-10.45 And is the new Or (pdf)
Marureen Bisognano, IHI, USA

10.55-11.25 Bästa sjukhusen (pdf)
Bente Transö Landstinget i Kalmar län, Axel Ros Region Jönköpings län och Christer Andersson Region Östergötland

11.30-12.10 Människorna med det seende hjärtat
Jan Nordström, egenföretagare, mångsysslare

13.20-16.00 Lärandelab 1-8

Lärandelab 1 - Management, leadership and the need to change (pdf)
Maureen Bisognano, IHI, USA

Lärandelab 2 - Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården

Delad kunskap ger bättre hälsa!
Susanna Lagersten, QRC Stockholm Coachingakademi

Kvalitetsutvecklingsprojekt. Implementera Senior alert som ett vardagsredskap för undersköterskor (pdf)
Marianne Larsen, Sophie Milde och Lisbeth Skoogh Värnamo kommun

Fysioterapeuterna
Birgit Rösblad Fysioterapeuterna

Förbättringsarbete Teamets betydelse
Eva Wendel RC Syd

Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården
Susanne Albrecht och Eva Wendel RC Syd

 

Lärandelab 3 - Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet

Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet (pdf)
Berit Axelsson och Axel Ros, Region Jönköpings län

National Early Warning Score - NEWS (pdf)
Märta Johansson, Jenny Cedås Västra Götalandsregionen

Praktisk träning thorax intensivvård (pdf)
Cecilia Steneld Pripp Landstinget Blekinge

Ett förändringsarbete på en barnavdelning (pdf)
Charlotte Engvall, Madeleine Hjalmarsson, Linda Schönström, Yvonne Rosberg och Gunilla Nymoen Region Jönköpings län.

 

Lärandelab 4 - E-hälsa 

Digitala kliv i psykiatrin (pdf)
Sabina Johansson och Carina Kämpe, Region Jönköpings län

E-tjänster, Psykosvård Jönköping (pdf)
Karl-Henrik Forsman, Region Jönköpings län

Digitala kliv i psykiatrin (pdf)
Eva Lindholm Stockholms läns landsting

 

Lärandelab 5 - Patientcentrerad processkartläggning (pdf)
Mari Bergeling, Region Jönköpings län

 

Lärandelab 6 - Innovation

Mall - folkslab (pdf)

Gerotech Hackathon – teknik utveckling med och för ett åldrande samhälle (pdf)
Sofi Fristedt, Hälsohögskolan i Jönköping

Projekt ABBA (pdf)
Per Hanning Expirio lab

Designa för spridning från början (pdf)
Anette Nilsson, Region Jönköpings län

Utvecklingsarbete - anpassad vingbräda (pdf)
Yvonne Pålsson, Kerstin Holmqvist och Christina Carling, Region Kronoberg

 

Lärandelab 7 - Esther

Examination Esther förbättringscoach 2014-2015 (pdf)
Esthercoacher, Region Jönköpings län, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Ydre kommuner

 

Lärandelab 8 - Att utveckla kliniska resultat

Focus patient process – a work to reduce readmissions (pdf)
Camilla Strid, Region Jönköpings län

Implementation of a faster method for detection of norovirus (pdf)
Maysae Quttineh och Lisa Stark, Region Jönköpings län

Nya Dagrehab - ett förbättringsarbete på Rehabmedicin Jönköping (pdf)
Berit Planting Berggren och Malin Hegen, Region Jönköpings län

Systematic Bladder Scanning Identifies More Women with Postpartum Urinary Retention than Diagnosis by Clinical Signs and Symptoms (pdf)
Peter Blomstrand, Region Jönköpings län

Exempel på nationellt gemensamma aktiviteter som stöd till kunskapsstyrning (pdf)
Bodil Klintberg, Sverige Kommuner och Landsting

 


Presentationer 7 maj

08.05-08.35 Management, leadership and the need of change (pdf)
 Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA

08.40-09.10 Den saknade projektledaren – ett närståendeperspektiv
Louise Nordlund Isaksson

10.10-10.55 Seminarieblock A

A1 Processer
Patient hänvisad enligt beslutstöd (pdf)
Martin Johansson, Landstinget Blekinge

Tidigare behandling av njursten, ger vinst både för patienter och vårdgivare (pdf)
Ramesh Parto och Annelie Khatami, Västra Götalandsregionen

A2 Äldre
Trygg och säker vårdkedja för den sjuka äldre (pdf)
Andreja Idström och Jenny Karlsson, Region Kronoberg

Vårdplanering med hjälp av lync (pdf)
Marie Andersson och Charlotte Carlsson, Region Jönköpings län

A3 Tillgänglighet
Ökad tillgänglighet med drop-in mottagning i primärvård (pdf)
Anders Tengblad, Region Jönköpings län

Öppen logopedtidbok på Barnavårdscentralen (pdf)
Ann-Sofie Taleman och Jasminka Pinjagic, Region Östergötland

A4 Personcentrering
Trygg hemgång (pdf)
Monika Lagerqvist och Sandra Grahovac, Halmstad Kommun

Koncept Vallås (pdf)
Anna Pettersson och Ann-Marie Sandberg, Halmstad Kommun

A5 E-hälsa
Journalen via nätet – Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen (pdf)
Inga Jonzon Eriksson och Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län

Nu blir det möjligt att erbjuda kvalitetssäkrad stöd och behandling via nätet (pdf)
Dan Comstedt och Anneli Uusitalo Region Jönköpings län

A6 Lärande
Förändring, förbättring, lärande (pdf)
Anna Melke Göteborgsregionens kommunalförbund

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet - en fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering (pdf)
Charlotte Jansson Region Jönköpings län

A7 Lärande
Så här har vi skapat ordning och reda på inflödet av information och åtaganden (pdf)
Kajsa Vendelström och Christina Andersson Region Jönköpings län

Utveckling kan betyda lärande - för det ska ske behöver lärandet i vårdens vardag utvecklas (pdf)
Karin Thörne, Region Jönköpings län

A8 Samverkan
Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård (pdf)
Helena Ogink, Adrian Nilsson, Johan Stålberg och Jenny Jobark Wiman, Västra Götalandsregionen

Effektiv sjukskrivningsprocess (pdf)
Monica Berg, Region Jönköpings län

 


11.05-11.50 Seminarieblock B

B1 Processer

"Bättre vård mindre tvång" - Psykiatriska kliniken Region Jönköpings län (pdf)
Mattias Milleström, Maj Axelsson, Martina Zellbi, Marcus Cederqvist och Jonas Björkman Region Jönköpings län

Återhämtningsinriktad praktik (pdf)
Karl-Henrik Forsman Region Jönköpings län

B2 Äldre
48 – 72 - en fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg (pdf)
Pia Lago Trollhättan stad, Anders Hansson, Hanna Holgersson och Veronica Arvidsson Västra Götalandsregionen

Mobila geriatriska teamet, Höglandssjukhuset (pdf)
Sandra Rosell, Caroline Strömberg och Emma Johansson Region Jönköpings län

B3 Tillgänglighet
Glesbygdsprofilerad jourmottagning - Projekt Pajala (pdf) 
Ylva Lundholm och Berit Johdet Norrbottens läns landsting

Snor, skrik o tårar - Barnets väg till vården (pdf)
Raina Bagger och Helene Lindholm Landstinget i Kalmar län

B4 Personcentrering
Perioperativ information med bildstöd för barn 2-12 år (pdf)
Elisabeth Nilsson och Gunnar Svensson Region Östergötland

Upplevelsebok-Vägen till en delaktig njurcancerpatient (pdf)
Maria Segertoft och Malin Påhlsson Västra Götalandsregionen

B5 Folkhälsa
Kultur på recept i Region Jönköpings län (pdf)
Birgitta Ekeberg och Paula Bergman Region Jönköpings län

Andlig vård inom hälso- och sjukvården (pdf)
Eivor Blomqvist Region Jönköpings län

B6 Lärande
Förebyggande psykosociala samtal (pdf)
Birgitta Karlsved, Suzane Daag Fransson och Gunvor Larsson Region Jönköpings län

Barn som anhöriga. Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga (pdf)
Boel Andersson Gäre, Ann-Christine Andersson, Marie Golsäter och Anna Melke Jönköping Academy

Vårdpersonalens arbetssätt med barn när en förälder är allvarligt sjuk (pdf)
Susanne Knutsson, Karin Enskär, Boel Andersson-Gäre och Marie Golsäter Hälsohögskolan i Jönköping

Barn som anöriga - onkologkliniken (pdf)
Frida Moisto och Charlotte Andersson, Region Jönköpings län

B7 Patientsäkerhet
Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? (pdf)
Anki Delin Eriksson Västra Götalandsregionen och Anna-Karin Dahl Regionalt Cancercentrum väst

Ett sjukhusövergripande PM för patienter med trakeostomi (pdf) 
Catharina Ericsson och Carina Andersson Landstinget Blekinge

Urinblåsövervakning i samband med operation, slutenvård samt dagkirurgi, vuxen patient (pdf)
Catharina Ericsson och Carina Andersson Landstinget Blekinge

B8 Famna
Samtal pågår - Varför gör vi inte som vi vet att vi ska?
Samtalsledare: Truls Neubeck Famna
Medverkande: Stefan Jutterdal Fyseoterapeuterna, Lisbeth Löpare Vårdförbundet, Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening, m.fl.

 


13.00-13.45 Seminarieblock C

C1 Processer
Vår Styrkortsresa (pdf)
Susanne Nykvist och Linda Sandgren Region Jönköpings län

Processinriktad samverkan, utslussning och öppenvård (pdf)
Marielle Vestermark och Claes-Göran Säll Hausenkamph Landstinget Kronoberg

C2 Äldre
Senior alert (pdf)
Susanne Lundblad Region Jönköpings län

C3 Tillgänglighet
Utveckling av vårdkedja inom parodontalvård (pdf)
Maj Johansson och Gunilla Ämtér Norrbottens läns landsting

Nya Dagrehab (pdf)
Malin Hegen och Berit Planting Berggren Region Jönköpings län

C4 E-hälsa
Webbtidbok (pdf)
Maria Brunefjäll Region Halland och Fredrik Sargren Region Jönköpings län

C5 Folkhälsa
Ungas psykiska hälsa (pdf)
Veronica Ottosson, Anne Wilderoth, Paula Bergman och Ida-Klara Johansson Region Jönköpings län

C6 Lärande
Förbättringsförslag identifierade efter tvärprofessionell teamträning av urakut kejsarsnitt (pdf)
Karina Wahl Region Jönköpings län

Registerbaserat kliniskt förbättringsarbete (pdf)
Johan Thor Högskolan i Jönköping

C7 Lärande
Interprofessionellt samarbete för bättre lärande i praktikens vardag (pdf)
Kerstin Ramfelt och Nina Bengtsson Region Jönköpings län

Standardiserat arbetssätt - undersköterskor utför och dokumenterar riskbedömning (pdf)
Maria Nilsson Region Jönköpings län

C8 Samverkan
Mobil närvård Skaraborg (pdf)
Sven-Ove Andersson Lidköpings kommun och Marianne Alärd Närvård västra Skaraborg

Förstärkt bedömningsteam med arbetsterapeut på psykiatriska mottagningar (pdf)
Roland Betnér och Ann Wisén Region Jönköpings län

 

13.55-14.20 Vårt ledningssystemsbygge med Esther i fokus (pdf)
Camilla Strid och Jan Sverker, Region Jönköpings län

14.20-15.00 Inspirera – Förnya – Utveckla (pdf)
Mats Bojestig och Göran Henriks, Region Jönköpings län

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Annmargreth Kvarnefors
anna.kvarnefors@rjl.se

Projektkoordinator:

Anette Vernersson

Informationsansvarig:

Michaela Brusberg

Filmade föreläsningar 2015

And is the new or

Föreläsare: Maureen Bisognano, IHI, USA


Bästa sjukhusen

Föreläsare: Bente Transö, Landstinget i Kalmar län, Axel Ros, Region Jönköpings län, Annsofie Sommer och Christer Andersson, Region Östergötland


Morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag

Föreläsare: Anette Nilsson, Region Jönköpings län


Att utveckla kliniska resultat

Föreläsare: Göran Henriks, Mats Bojestig från Region Jönköpings län och Brent James, Intermountain Healthcare, USA


Leadership and need of change

Föreläsare: Maureen Bisognano, IHI, USA


Vårt ledningssystemsbygge med Esther i fokus

Föreläsare: Camilla Strid och Jan Sverker, Höglandssjukhuset Eksjö, Region Jönköpings län


Uppdaterad: 2015-05-25
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv