Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Dokumentation 2016

 


Presentationer 7 september

10.05-10.20 Bättre liv och välfärd för ALLA (pdf, nytt fönster)
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län

10.05-10.20 Bättre liv och välfärd för ALLA (pdf)
Göran Henriks, Region Jönköpings län

10.20-10.45 Better health and welfare for everyone (pdf)
Marureen Bisognano, IHI, USA

10.45-11.15 Regeringens syn på hur vi får en jämlik vård (pdf)
Agneta Karlsson, Socialdepartementet

 

13.20-16.00 Lärandelab 1-8

Lärandelab 1 - Dataanvändning

Lärandelab 2 - Personcentrerad behovskartläggning och uppföljning av processer inom hälso- och sjukvård

Lärandelab 3 - Rätt använd kompetens och nya arbetssätt

  • Hemsjukvård för barn
  • Läkemedelsservice
  • #fysioframtid

Lärandelab 4 - Vi ser vad vi ser, därför kan det bli som det blir - om normers inverkan på hälso- och sjukvårdens kvalitet

Lärandelab 5 - Working together – about leadership and triple aim as a framework for change

Lärandelab 6 - Så möter vi invånarens behov med digitala tjänster

  • Alternativ till våld
  • Psykiatrins Digitala kliv
  • E-hälsolyftet
  • KBT via Internet

Lärandelab 7 - Innovation

Lärandelab 8 - SIMlab

  • Magnus Berndtzon, Region Jönköpings län m.fl
     

16.10-16.45 Hälsa för livet (pdf)
Göran Henriks och Mats Bojestig, Region Jönköpings län

 


Presentationer 8 september

08.05-08.35 Framtidens ledarskap kräver ett modernt ledarskap (pdf)
 Gregory Golding, Arbetsförmedlingen

 

09.05-09.55 Seminarieblock A

A1
Osteoporosskola - sekundärprevention i samverkan (pdf)
Margareta Lindahl, Lena Johansson och Therese Råberg, Region Jönköpings län

Sol och hudcancer. Får vi inte sola längre? (pdf)
Noomi Carlsson, Region Jönköpings län, Martin Funck, Smålandsidrotten och Tommy Wallin, Vaggeryds kommun

A2
EX-Center, Co-production i verkligheten - En patientorganisation och en vårdgivare (pdf)
Christina Ragnö, EX-center och Bräcke diakoni samt Marie Wikström, EX-center Föreningen för de Neurosedynskadade

Bildstöd, ett verktyg för att förbereda och kommunicera med barn (pdf)
Anna-Karin Malm, Kristina Brengesjö och Miriam Carlsson, Region Jönköpings län

A3
"Hela kedjan till arbete", ett ESF-finansierat länsövergripande samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Region, där Arbetsförmedlingen är projektägare (pdf)
Susanne Skovshoved, Arbetsförmedlingen och Anna Warén, Försäkringskassan

IT-spåret – en utbildning med mer än teoretisk kunskap (pdf)
Eva Klangbeck och Sandra Mulaomerovic, Campus i12

A4
"Det blev ju inte som vi hade tänkt att det skulle bli" (pdf)
Inger Svahn, Ing-Britt Häger och Ingela Peterson, Region Jönköpings län m.fl.

Lärmodeller lokalt projekt Jönköping. Interprofessionell reflektion vid VFU och i strimman förbättringskunskap (pdf)
Sofi Fristedt, Hälsohögskolan

A5
Spelar psykisk ohälsa någon roll vid existentiella samtal? (pdf)
Thomas Sjöberg och Anna-Karin Jeppsson, Region Jönköpings län

Kultur på recept. Kulturunderstödd rehabilitering (pdf)
Birgitta Ekeberg, Region Jönköpings län och Inger Jansson, Hälsohögskolan

A6
Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt (pdf)
Agneta Ingvarsson och Eva-Marie Ebefors, Region Jönköpings län

Implementering av Rapid Recovery för höft- och knäplastiker på Höglandssjukhuset i Eksjö (pdf)
Daniel Wärnsberg, Annika Fransson och Karin Henning, Region Jönköpings län m fl.

A7
Vi bygger broar – möten över generationsgränser (pdf)

Horst Krumbach, Helena Håkansson, Region Jönköpings län

A8
Coaching (pdf)

Anette Nilsson, Region Jönköpings län


10.25-11.15 Seminarieblock B

B1
More to life-cafeér – för unga vuxna 20-29 år (pdf)
Ida-Klara Johansson, Region Jönköpings län

Självhjälpsgrupper - pilotprojekt för att förbättra den egenupplevda hälsan hos kvinnor och män i arbetsför ålder och därmed förebygga psykisk ohälsa (pdf)
Veronica Ottosson och Birgitta Ekeberg, Region Jönköpings län

B2
Befattningsutveckling enligt strukturen OLIVIA (organisatoriskt lärande i vårdens inre arbete) på barnkliniken Jönköping (pdf)
Maria Ström, Anna Thulin, Ann Vilbertsson, Åsa Runnvall och Jenny Lindberg, Region Jönköpings län

Esther på college – samverkan skola och arbetsliv (pdf)
Samka Sumic och Karin Petersson, Region Jönköpings län

B3
Från stuprör till gemensam syn och samverkan vid allvarliga händelser i Jönköping! (pdf)
Göran Melin, Räddningstjänsten samt Lasse Larsmark, Region Jönköpings län

Bästa möjliga för barn och unga i Vaggeryds kommun
– verksamhetsöverskridande processamverkan för att skapa helhetssyn och mer nytta för dem vi är till för (pdf
)
Torbjörn Åkerblad och Lotta Damberg, Vaggeryds kommun

B4
Energi att leva livet - workshop (pdf)

Anette Nilsson och Susanne Lundblad, Region Jönköpings län

B5
En himla bra Dialog. Återhämtningsinriktat arbetssätt (pdf)
Elisabeth Magnusson

Alla ska med - att leda kvalitetsutveckling med brukarmedverkan som en viktig resurs (pdf)
Karin Engberg och Mårten Jansson, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Truls Neubeck, Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg) samt Malin Skreding Hallgren, Qulturum, Region Jönköpings län

B6
Förbättringsarbete för vårdrelaterade infektioner (VRI) Pneumoni  i Värnamo Medicin och geriatrikkliniken (pdf)
Celina Lupinska, Gun Bengtsson, Karin Stigsson, Jessica Bååth och Karin Carlsson, Region Jönköpings län

Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet (pdf)
Berit Axelsson, Region Jönköpings län

B7
Vi bygger broar - möten över genarationsgränser (se presentation från seminarium A7)

Horst Krumbach, Helena Håkansson, Region Jönköpings län

B8
Coaching (pdf)
Maureen Bisognano, IHI, USA

 


13.05-13.55 Seminarieblock C

C1
Patienter den nya kompetensen (pdf)
Patrik Blomqvist, Ann-Charlotte Lundqvist och Annica Sköld-Landberg, Region Jönköpings län

Hjärtats Hus. En fysisk mötesplats för cancersjuka och närstående (pdf)
Maggie Målevik, BF Viktoria, Marie Steen, ILCO och Eva Ulff, Region Jönköpings län

C2
A
tt utveckla specialiserade kliniska kunskapsstöd för Sydöstra sjukvårdsregionens rehabiliteringsverksamhet (pdf)
Agneta Siebers, Region Jönköpings län och Maria Afrell, Landstinget i Kalmar län

Kliniskt förankrad forskning i samverkan (pdf)
Beatrice Felixson, Landstinget i Kalmar och Kersti Samuelsson, Region Östergötland

C3
Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården (pdf)
Peter Kammerlind, Region Jönköpings län

Länsgemensamt vårdprogram för personer i Dalarna med hjärtsvikt (pdf)
Lena Mattsson, Anki Lyman och Therese Sundberg, Landstinget Dalarna

C4
SmartCover – historien om hur en idé blir en produkt som hjälper patienter i en obekväm situation (pdf)
Britt-Marie Fredriksson och Kristina Samuelsson, Region Jönköpings län

Gerotech - teknikutveckling med och för ett åldrande samhälle (pdf)
Sofi Fristedt, Hälsohögskolan

C5
Avvikelser skapar lärande (pdf)
Thomas Schneider och Theresia Lidén, Bräcke diakoni

RÄDDA LIV
Första hjälpen till psykisk hälsa – ÄLDRE (pdf
)
Agneta Bergqvist och Eva Nilsson, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

C6
Kapacitets- och produktionsstyrning – våra resultat och utmaningar Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län (pdf)
Per Nodbrant, Kristina Engvall och Maria Walton, Region Jönköpings län

Esther på akuten (pdf)
Anna Estehag och Erica Kyhlberg, Region Jönköpings län

C7
Processflöden på kvinnokliniken (pdf)
Mats Karlsson, Ulrika Laurelii Elvsjö och Pernilla Lundberg, Region Jönköpings län

Från slutenvård till dagkirurgi – nya arbetssätt på urologen (pdf)
Ingrid Erlandsson, Region Jönköpings län m fl

C8
Masterprogram och Advanced Training Program – två recept för förnyelse

 

14.35-15.10 Discovery (pdf)
Maureen Bisognano, IHI, USA

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Annmargreth Kvarnefors
anna.kvarnefors@rjl.se

Projektkoordinator:

Anette Vernersson

Informationsansvarig:

Anna Lindman

 Filmade föreläsningar


Maureen Bisognano - "Better health and welfare for everyone"

   
   
Uppdaterad: 2016-12-01
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion