Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Dokumentation 2017

 


Presentationer 30 maj


 
10.10-10.50 Tillsammans för en god och jämlik hälsa - del 1
Göran Stiernstedt, Socialdepartementet (pdf)
Agneta Karlsson, Socialdepartmentet (pdf)

10.55–11.30 Tillsammans för en god och jämlik hälsa - del 2
Margareta Kristenson, HFS-nätverket (pdf)
Hans Karlsson, SKL (pdf)
Anna Nergårdh, Socialdepartementet (pdf)

12.00-12.30 "Skärp dig! En sit down tragedy"
Kim Andersson (pdf)

 


Seminarieblock A

A1

Att främja sexuell hälsa bland unga (pdf)
Föreläsare: Anna Chu-Chu Schindele och Åsa Wetterqvist, Folkhälsomyndigheten

A2

#näravårdgodvård (pdf)
Föreläsare: Anna Nergårdh och Louise Andersson, Socialdepartementet

A3

More to life-samtalscafé -för unga vuxna 20-29 år (pdf)
Föreläsare: Ida-Klara Johansson och Håkan Karlsson, Region Jönköpings län

Om mig - en delaktig målgrupp ger ökad kunskap. Metodbeskrivning och exempel från en webbenkät till ungdomar (pdf)
Föreläsare: Charlotta Lindell och Emma Hjälte, Region Östergötland

A4

Journalen via nätet för psykiatrins patienter (pdf)
Föreläsare: Inga Jonzon Eriksson, Region Jönköpings län

Journalen via Nätet i Region Jönköpings län - Reaktioner på införandet (pdf)
Föreläsare: Sofie Wass och Bertil Lindenfalk, Jönköping University

eHälsoprojekt för 1300 anställda som styrs "underifrån" av personalen, för personalen (pdf)
Föreläsare: Viktoria Loo Skyman, Famna

A5

Att vara chef i framtidens vård - Ledarprogram med sikte mot ett personcentrerat paradigm (pdf)
Föreläsare: Merja Nyholm, Vårdförbundet

Patienthotell- framtidens nya vårdform som tar tillvara det friska (pdf)
Föreläsare: Inger Gustafsson och Carola Nyström-Modig, Region Norrbotten

A6

Livsglädje, livsmening och livsmod – om existentiell folkhälsa och hur livets stora frågor påverkar vår hälsa och livskvalité (pdf)
Tillsammans för psykisk hälsa (pdf)
Föreläsare: Lena Bergquist, Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan och patientorganisationer, Eva Timén, Veronica Ottosson, Eivor Blomqvist, Region Jönköpings län

A7

Ny modell för hjärtrehablitering (pdf)
Föreläsare: Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung och Catrin Henriksson, Uppsala Universitet

A8

FIA (Funktionshindrade i Arbete), coaching till arbete - Utvärdering av ett arbetsrehabiliteringsprojekt (pdf)
Föreläsare: Inger Jansson, Jönköping University och Camilla Wennerstrand, HSO

Rehabiltieringskoordinatorn gör skillnad (pdf)
Föreläsare: Astrid Nordvall Persson och Caroline Grahn, Region Jönköpings län

Personcentrerad vård/förhållningssätt- en hälsofrämjande arbetsprocess inom Region Östergötland (pdf)
Föreläsare: Linda Karlsson, Anna-Karin Schöld och Elin Glad, Region Östergötland

A9

Hälsosamtal/hälsoundersökningar först misstrott nu evidensbaserat
Föreläsare: Margareta Norberg, Västerbottens läns landsting och Hans Lingfors, Region Jönköpings län m.fl.

A10

Hälsofrämjande vårdmiljö
Föreläsare: Birgitta Ekeberg och Paula Bergman, Region Jönköpings län

Utegården på Intensivvårdsavdelningen på Ryhov - en del i tillfrisknandet (pdf)
Föreläsare: Ida Sandberg och Jonas Nyberg, Region Jönköpings län

Utemiljön en del av vårdmiljön (pdf)
Föreläsare: Robert Burman, Region Jönköpings län

A11

Centrum för sällsynta diagnoser, Sydöstra sjukvårdsregionen. Från projekt till fast förvaltning (pdf)
Föreläsare: Åsa Lundin och  Christina Alnervik, Centrum för sällsynta diagnoser, Pernilla Holmberg och Annica Krogell, Kompetenscentrum Sällsynta Odontologiska tillstånd

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel (pdf)
Föreläsare: Ann-Sofie Fyhr, Regionalt Cancercentrum Syd, Jenny Persson, Region Jönköpings län, Maarit Anttila-Eriksson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Egenvård i praktiken (pdf)
Föreläsare: Charlotte Forsberg och Pernilla Hammarqvist, Bräcke diakoni

A12

Prediktiv approach och visualisering av hälsodata (pdf)
Föreläsare: Dennis Nordvall och Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län

The Impact of Outcome Measures and Implementation of Guideline Recommended Care to Improve Quality Care in Physical Therapy (pdf)
Föreläsare: Gerard P. Brennan, Fellows of the American Physical Therapy Association
 


Seminarieblock B

B1

Mental health (pdf)
Föreläsare: Brenda Reiss-Brennan, Intermountain Healthcare, USA

B2

Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet – vad blev resultatet? (pdf)
Föreläsare: Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten, Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket, Margareta Kristensson, Kommissionen för jämlik hälsa, Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen samt Maria Magnusson, folkhälsoplanerare, Angereds Närsjukhus

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - erfarenheter hittills och pågående uppdateringar (pdf)
Föreläsare: Iréne Nilsson Carlsson och Anna Mattsson, Socialstyrelsen

Arbete för jämlik hälsa - Implementering av Östgötakommissionens arbete (pdf)
Föreläsare: Annika Larsson, Region Östergötland

B3

Freja musikteater
Föreläsare: Sofie Pallander, Smålands musik & teater

Stark på insidan - metoder för att främja ungas psykiska hälsa (pdf)
Föreläsare: Veronica Ottosson, Region Jönköpings län

Vem är jag- en arbetsbok om identitet och självbild
Föreläsare: Paula Bergman, Region Jönköpings län

Dansa utan krav! - förebyggande och behandlande insats för unga tjejer med återkommande psykosomatiska symptom i Jönköpings län (pdf)
Föreläsare: Malin Thörnberg, Studieförbundet Vuxenskolan och Ida-Klara Johansson, Region Jönköpings län

B4

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Föreläsare: Anette Nilsson, Mats Bojestig och Jesper Ekberg, Region Jönköpings län och Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh, Socialdepartmentet

Att utforma vården utifrån beteenden och behov hos personer i kontakt med vården
Föreläsare: Bodil Klintberg, SKL

B5

Mänskliga rättigheter inom hälso- och sjukvården (pdf)
Föreläsare: Annelie Sundler och Anna Råberus, Högskolan i Borås

Etikarbete i vårdens vardag (pdf)
Föreläsare: Malin Skreding Hallgren, Eivor Blomqvist, Margaretha Stenmarker, Region Jönköpings län m.fl.

B6

Hälsocafé - mötesplatser för ökad empowerment (pdf)
Föreläsare: Annmargreth Kvarnefors, Region Jönköpings län m.fl.

Hjärtats hus,  mötesplats för cancersjuka, närstående och vänner (pdf)
Föreläsare: Maggie Målevik och Marie Steen, Hjärtats hus

Lärcafé (pdf)
Föreläsare: Patrik Blomqvist och Anita Hegestrand Magnusson och Emma Hag, Region Jönköpings län

Levande bibliotek (pdf)
Föreläsare: Patrik Blomqvist, Region Jönköpings län m.fl.

Självhjälpsgrupper - få stöd av medmänniskor i samhället (pdf)
Föreläsare: Birgitta Ekeberg och Veronica Ottosson, Region Jönköpings län

B7

Primärvårdens förbättringsarbete för en god och jämlik hälsa (pdf)
Föreläsare: Medarbetare från Avonova Apladalen och Gislehälsan, Region Jönköpings län m.fl.

Många läkemedel - bara när det behövs (pdf)
Föreläsare: Angela Eckerby och Ann-Charlotte Mattsson, Region Jönköpings län

B8

Hälsoguider - nyanlända stödjer nyanlända i samarbete Vrigstad vårdcentral (pdf)
Föreläsare: Susanne Lundblad och Mattias Jonsson, Region Jönköpings län m.fl.

Hälsoskola för asylsökande och nyanlända - ett hälsofrämjande program (pdf)
Föreläsare: Anette Jonsson, Mohamoud Suldan, Dina Markos, Lina Lindahl, Region Jönköpings län

Civilsamhället som aktör i det intima förlossningsrummet (pdf)
Föreläsare: Maria Hogenäs, Yalla Doulaverksamheten, YallaTrappan, Malmö.

B9

Lärande nätverk - erfarenheter från Cincinnati Children's Hospital, USA (pdf)
Föreläsare: Peter Margolis och Carole Lannon – Cincinnati Children's Hospital, USA

Palliativ vård för patienter med hjärtsvikt - ett internationellt samarbete (pdf)
Föreläsare: Robert S Kristiansson och Kerstin Wilbrand, Region Uppsala

B10
STAMP - screening för att undvika undernäring hos barn på sjukhus (pdf)
Föreläsare: Sara Duveskog, Helene Park-Pettersson, Linda Schönström, Christina Jonsson, Carina Weiner-Åberg, Karina Wahl, Region Jönköpings län

Senior alert - Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg av äldre (pdf)
Föreläsare: Kicki Malmsten, Anna Trinks, Charlott Karlsson, Region Jönköpings län

Munhälsan som en del i tvärprofessionell utbildning inom det vårdpreventiva arbetet med äldre (pdf)
Föreläsare: Charlott Karlsson, Region Jönköpings län

Utbilda i Senior alert och vårdprevention via e-lärande (pdf)
Föreläsare: Maria Johansson, Region Jönköpings län

B11

Bygga broar (pdf)
Föreläsare: Helena Blom Håkansson, Region Jönköpings län och Horst Krumbach, Generationsbrücke

Språklust - samverkansmodell för språkstimulans, barn 0-6 år (pdf)
Föreläsare: Marie Hallberg och Johanna Billvén, Region Jönköpings län

Samarbete för barnets bästa, pedodonti, barnhabilitering och anestesi (pdf)
Föreläsare: Johanna Norderyd, Region Jönköpings län

B12

Workshop: Personcentrerad Processkartläggning, PCP (pdf)
Föreläsare: Mari Bergling och Maria Malmström, Region Jönköpings län
 

 


Presentationer 31 maj


08.00–08.30 Vår framgång räknas i liv och hälsa
Göran Henriks och Mats Bojestig, Region Jönköpings län (pdf)

08.30-09.05 Joy in work
Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA (pdf)

10.10-11.10 Population based health care
Douglas Eby, Southcentral Foundation, Alaska, USA pdf)
Sally Fawkes, La Trobe University, Australien (pdf)

13.30–14.30

WarOnCancer
Fabian Bolin, WarOnCancer (pdf)

Utveckla, förnya och modernisera
Daniel Forslund, Stockholms läns landsting (pdf)

14.35–14.55 Bygga broar
Horst Krumbach

14:55-15:30 Joy matters
Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA och Göran Henriks, Region Jönköpings län (pdf)

 


Seminarieblock C

C1

Kulturunderstödd rehabilitering
Föreläsare: Birgitta Ekeberg och Paula Bergman, Region Jönköpings län

Grön rehabilitering - Naturunderstödd rehablitering (pdf)
Föreläsare: James Chadwick, Anna Ladefoged och Camilla Alveglim, Region Jönköpings län

Sjulsarvets Gröna Rehab - en plats att växa på! (pdf)
Föreläsare: Marie Gudmundsson och Inger Pettersson, Landstinget i Dalarna

C2

Leading tranformational change together (pdf)
Föreläsare: Maureen Bisognano, IHI, USA och Göran Henriks, Region Jönköpings län

C3

Så snidar vi en Esther förbättringscoach! - Esther coach examen 2017
Föreläsare: Nicoline Vackerberg, Marie Winald Karlström, Johan Thuresson, Samka Sumic, Conny Israelsson, Esthernätverket/Region Jönköpings län

C4

Fysioterapeuternas Hälsoresa - en vision om delaktighet (pdf)
Föreläsare: Stefan Jutterdal och Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna

Fysisk aktivitet på recept (FaR) för patienter med metabola riskfaktorer. En 6-månaders uppföljning inom primärvård.
Föreläsare: Stefan Lundqvist, Västra Götalandsregionen

Nya FYSS 2017 - Uppdateringen av FYSS, hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsunderlag för rådgivning om fysisk aktivitet (pdf)
Föreläsare: Gabriella Beckvid-Henriksson, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

C5

Kroniskt Engagerad 2.0 (pdf)
Föreläsare: Linda Lännerström, Landstinget Sörmland

Individual Placement and Support (IPS) – kommun och region tillsammans mot arbete (pdf)
Föreläsare: Sofie Andersson och Marita Romfors, Jönköpings kommun, Veronica Fransson, Region Jönköpings län

C7

WarOnCancer (pdf)
Föreläsare: Fabian Bolin och Sebastian Hermelin

C8

Sund, Smart, Stark, Senior (pdf)
Föreläsare: Lena Hedin och Eva Timén, Region Jönköpings län

Aktiveringen är viktig på våra boenden (pdf)
Föreläsare: Helen Edgarsson, Vetlanda kommun

En bra introduktion är en bra investering (pdf)
Föreläsare: Samida Garibovic, Vetlanda kommun

C9

Workshop: Coaching
Föreläsare: Marjorie Godfrey

C10

Peerutbildning och att arbeta i co-production inom psykiatrin (pdf)
Föreläsare: Sara Thil, Malin Forslund, Mia Nodlund, Arpad Andersson, Elisabeth Magnusson, Region Jönköpings län

Vi utvecklar vården tillsammans – erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling inom psykiatrin Region Jönköpings län (pdf)
Föreläsare: Annika Sköld-Landberg, Ulf Rogberg och Annelie Skogefors, Region Jönköpings län, Carolina Väisänen, PEER m.fl.

C11

Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd (pdf)
Föreläsare: Anke Samulowitz och Pia Nordström, Västra Götalandsregionen

C12

Förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom (pdf)
Föreläsare: Nadia Melkstam och Hanna Ljungman Freij, Region Jönköpings län

Hbtq-diplomering för ökad kvalitet (pdf)
Föreläsare: Charlotte Jerkelund och Håkan Karlsson, Region Jönköpings län


 

 

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Projektkoordinator:

Anastasia Shklyar

Informationsansvarig:

Anna Lindman

 Filmade föreläsningar


Maureen Bisognano och Göran Henriks - "Joy Matters"

   
   
Uppdaterad: 2017-06-26
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion