Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Dokumentation 2018


Presentationer 30 maj

10.15-10.45 Vad ger kraft till att förändra? (pdf - nytt fönster)
Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö vårdcentral och Bodafors vårdcentral

10.55-11.20 Team Rynkeby Godmorgon - En rörelse som ger ringar på vattnet (pdf - nytt fönster)
Angelique Carlsson, kapten TMRG Jönköping

11.20-11.40 Rörelsekraft i den nära vården (pdf - nytt fönster)
Emma Spak, utredare Nära vård SKL

11.40-11.55 Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa! (pdf - nytt fönster)
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län

15.45-16.25 Arbetsliv i förändring. Vilka kuggar behövs? (pdf - nytt fönster)
Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef för Institutet för stressmedicin


 

Seminarieblock A

 

A1 - Rörelse för ett bättre liv. Samverkan vårdcentral och friskvård (pdf - nytt fönster)
Johannes Nordal distriktssjukgymnast Bankeryds vårdcentral, Region Jönköpings län

A2 - Patient Involvement- Patientcentrering på vårdcentralen (ingen presentation)
Lars Winborg och Josefin Kowalsson, HSO Jönköpings län

A3 - Värdegrundsarbete - varje dag lite bättre, kraften hos många! (pdf - nytt fönster)
Niklas Föhgner, Primärvårdsdirektör, tidigare verksamhetschef Vimmerby hälsocentral, Landstinget i Kalmar län

A4 - Bästa stöd till barn för förbättrad psykisk hälsa (pdf - nytt fönster)
Noomi Carlsson. barn- och ungdomsstrateg, Linn Åhman specialpedagog och Berit Gustafsson verksamhetsutvecklare, Region Jönköping län

A5 - Oberoende av hyrpersonal i Region Kronoberg (pdf - nytt fönster)
Pontus Juhlin, HR-chef Region Kronoberg och Mathina Mölstad Kommunikationsstrateg Region Kronoberg

A6 - Hälsosam socialpsykiatri (pdf - nytt fönster)
Jenny Hiller, projektledare Jönköpings Kommun

A7 - Lärcafe, erfarenhet av en hälsofrämjande mötesplats för individer med kronisk sjukdom (pdf - nytt fönster)
Louice Wedenby vårdenhetschef Infektionskliniken, Carina Hagstedt sjuksköterska Infektionsmottagningen, Region Jönköpings län

A8 - Patientsäkerhet i Realtid, PiR (pdf - nytt fönster)
Eva-Karin Elkjaer och Anna Gyberg Östra Sjukhuset Göteborg

A9 - Tilltro till den egna förmågan att ordinera fysisk träning vid kranskärlssjukdom hos sjukgymnaster/ fysioterapeuter inom svensk primärvård (pdf - nytt fönster)
Monia  Lennartsson Fysioterapeut, Rehabiliteringscentrum Värnamo och Kristina Areskoug Josefsson, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

A11 - Så här möter vi välfärdsutmaningen (pdf - nytt fönster)
Jane Ydman, ekonomidirektör Region Jönköpings län


 

Seminarieblock B
 

B1 - Hälsosamtal riktat till personer psykisk funktionsnedsättning (pdf - nytt fönster)
Angela Eckerby, Rosenlunds vårdcentral och Tenhults vårdcentral, Elin Evaldsson, Distriktsarbetsterapeut, Rosenlunds vårdcentral Jönköping, Iréne Brodersen, patientrepresentant

B2 - Digitala doseringsbrev för AK-mottagningarna  -  Så skapar vi snabb och säker kommunikation med invånaren (pdf - nytt fönster)
Fredrik Sargren, E-hälsostrateg Region Jönköpings län

B3 - Kunskapsstöd i primärvården - Bästa möjliga kunskap i varje patientmöte (pdf - nytt fönster)
Staffan Ekedahl, Distriktsläkare och Processamordnare och Conny Thålin, Kommunikatör Region Jönköpings län

B4 - Uppvätskning via nasogastrisksond vid gastorenterit istället för intravenös infusion, hos barn under 2 år. Ett förbättringsarbete. (pdf - nytt fönster)
Jaana Bolin, ST-läkare, Mia Axén Specialistsjuksköterska, Marie Skarby Specialistsjuksköterska, Annica Martinsson Barnsköterska

B5 - Vad gör man när patienten är den som kränker? (pdf - nytt fönster)
Eivor Blomqvist sektionschef Folkhälsa sjukvård,  Malin Skreding Hallgren utvecklingsledare, Region Jönköpings län

B6 - Närmare Kronobergaren 2027 - Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg (pdf - nytt fönster)
Med stöd av utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren 2027 är Region Kronoberg redo att möta en hälso- och
Ingeborg Franzén, Utvecklingsdirektör, Sara Maripuu processledare, Region Kronoberg

B7 - Existentiell hälsa - en livsviktig fråga (pdf - nytt fönster)
Anna-Karin Jeppsson, Utvecklingskoordinator Qulturum och Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

B11 - Estherteam när Esther är hemma - samordning mellan vårdcentral och hemsjukvård (pdf - nytt fönster)
Ulrika Stefansson Utredare, Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Region Jönköpings län


 

Seminarieblock C


C1 - Arbetssätt för att prioritera de mest sköra (pdf - nytt fönster)
Anette Sparf, Verksamhetschef och Birgitta Karlsved Verksamhetsutvecklare, Rosenhälsans VC

C2 - Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering (pdf - nytt fönster)
Eva-Marie Sundkvist, enhetschef, Caroline Grahn, processledare Region Jönköpings län

C3 - Samverkan för kunskapsbaserad och jämlik vård (pdf - nytt fönster)
Susanne Yngvesson Projektledare för sjukvårdsregionens utveckling av samverkan kring kunskapsstyrning, Sydöstra Sjukvårdsregionen och Conny Thålin Kommunikatör Region Jönköpings län

C4 - Så har Nässjö vårdcentral arbetat med e-hälsa och webbtidbok
Göran Runesson verksamhetschef, Nässjö vårdcentral

C5 - Esther SimLab – en ny modell för att träna samordnad vårdplanering (pdf - nytt fönster)
Maria Johansson utvecklingsledare, Marcus Lidin utvecklingsledare, Patrik  Blomqvist Patientstöjdare, Region Jönköpings län

C6 - Studentteam med interprofessionellt teamarbete inom kommunal LSS-verksamhet, en framgångsfaktor för alla! (pdf - nytt fönster)
Janice Persson, Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, Norrköpings kommun

C7 - Existentiell hälsa i fokus med Svenska kyrkan och anhörigstödet i Gislaveds kommun (pdf - nytt fönster)
Maria Wiss, Svenska kyrkan och Clara Andersson Edvardsson, Anhörigstödet i Gislaveds kommun

C8 - För personer med KOL - "Lärande kafé" i primärvården (pdf - nytt fönster)
Mari Bergenholtz, Astma-KOLsamordnare, Region Kronoberg

C11 - Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer (pdf - nytt fönster)
Lena Bergqvist, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland


Workshops 30 maj

 

Personcentrering - Vad är det och hur görs det rent praktiskt? (pdf - nytt fönster)
Hanna Lundstedt och Emma Spak, Sveriges Kommuner och Landsting, Annette Nilsson och Annmargreth Kvarnefors, Region Jönköpings län

Prisat nätverk och vassa Esther förbättringscoacher ställer sig alltid frågan: Vad är bäst för Esther? Är detta bäst för Esther?


 

Presentationer 31 maj


08.20-08.45 Kraft till rörelse (pdf - nytt fönster)
Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

08.50-09.20 Stor kirurgi. Lite resurser. (pdf - nytt fönster)
Erik Erichsen, Rebellkirurgen

09.50-10.25 Ett plötsligt hjärtstopp ger nya perspektiv (pdf - nytt fönster)
Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare Region Jönköpings län och Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

10.30-11.15 Power of moments (pdf - nytt fönster)
Maureen Bisognano, f.d. VD för Institute for Healthcare Improvement

11.20-11.40 Har vi förkortat vägen till patientnytta? Bästa kunskap ska användas i varje patientmöte - är vi på rätt väg? (pdf - nytt fönster)
Sofia Wallström, generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

15.10-15.40 Den digitala vägen till morgondagens hälsa (pdf - nytt fönster)
Patrik Sundström, programansvarig dör ehälsa, Sveriges Kommuner och Landsting


 

Seminarieblock D

D1 - FRAX-skattning vid hälsosamtal för 70 åringar – är det ett bra sätt att hitta patienter med risk för Osteoporos? (pdf - nytt fönster)
Cecilia Svensson, vårdenhetschef Anna-Karin Vernersson, distriktssköterska Vårdcentralen Hälsan 2, Region Jönköpings län

D2 - Metodstödet "att ställa frågan om våld i nära relation och hantera svaret" (pdf - nytt fönster)
Elinor Petersson kurator, Region Jönköpings län

D3 - Artificiell intelligens och automatisering för första linjens vård (pdf - nytt fönster)
Maria Ekendahl, Projektledare Inera AB

D4 - Sårpodden - en del av arbetet med att behandla och förebygga svårläkta (pdf - nytt fönster)
Malin Munter såransvarig sjuksköterska, Johan Lundell kommunikationsstrateg

D5 - Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd - till nytta för individ, organisation och samhälle (pdf - nytt fönster)
Felicia Gabrielsson-Järhult, Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare; Kristina Areskoug Josefsson, Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare

D6 - Beslutsstöd för att prioritera på individnivå vid hjälpmedelsförskrivning (pdf - nytt fönster)
Lovisa von Goës, Hjälpmedelschef, Pernilla Lundberg hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscentralen Region Jönköpings län

D7 - "Samtal om livet"- gruppsamtal som redskap i primärvården (pdf - nytt fönster)
Johan Arvidsson, Origo Resurs och Susanne Leander processledare, Region Jönköpings län

D8 - Europeiskt standardiseringsarbete om patientdelaktighet (pdf - nytt fönster)
Joakim Falk, Swedish Standards Institute

D9 - Mänskliga rättigheter i praktiken - hur funkar det? (pdf - nytt fönster)
Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län

D10 - Idéer som utvecklar vården, så här gör du (pdf - nytt fönster)
Helen Ljunggren, Almi Företagspartner Jönköping AB och Joakim Edvinsson Utvecklingschef Region Jönköpings län


 

Seminarieblock E

E1 - Livsstilsmottagning minskar risk för typ 2 diabetes (pdf - nytt fönster)
Johannes Edlund, Wasa vårdcentral och Aleksandra Josefsson tidigare Wasa vårdcentral nu Wetterhälsans vårdcentral, Region Jönköpings län

E2 - Erfarenheter av KBT- behandling via internet (pdf - nytt fönster)
Gunnar Danielsson Psykosociala teamet Vetlanda vårdcentral, Bra liv, Region Jönköpings län

E3 - Digital process för hälsosamtal i primärvården (pdf - nytt fönster)
Jesper Ekberg, Folkhälsochef Region Jönköpings län

E4 - Hemteam (pdf - nytt fönster)
Adna Zahirovic Enhetschef och Ia Karlsson Enhetschef, Jönköpings kommun

E5 - Årets vårdchef: Min resa från byggbranschen till avdelningschef i den psykiatriska slutenvården (pdf - nytt fönster)
Victoria Bruun, Landstinget i Värmland

E6 - Barn och MR-undersökning (pdf - nytt fönster)
Eva Geel Röntgensjuksköterska och Gunilla Yngve Spec sjuksköterska anestesi, Region Jönköpings län

E7 - Hälsokommunikatörer – kunskap om hälsa på sitt eget modersmål (pdf - nytt fönster)
Atanas Petkovski Folkhälsoutvecklare, Dina  Markos, Mohamoud Suldan och Zakia Shams, Hälsokommunikatörer Region Jönköpings län


 

Seminarieblock F

F2 - Unga får hjälp att må bättre med KBT via nätet (pdf - nytt fönster)
Sara Elofsson Enhetschef och Maria Heiver Enhetschef psykolog, Barn och ungdomshälsan Region Jönköpings län

F3 - Bättre och snabbare service till patienten och minskade kostnader för verksamheten - så drar vi nytta av e-tjänster (pdf - nytt fönster)
Marlene Svensk vårdadministratör Habo vårdcentral och Inga Jonzon Eriksson, Projektledare Region Jönköping län

F4 - Utökad hemrehabilitering (pdf - nytt fönster)
Anette Johansson, projektledare, Helen Pehrsson, Anna Ståhl Svensson arbetsterapeut, Jönköping kommun

F5 - Värnamo Hälsocenter (pdf - nytt fönster)
Therese Strömberg, Johan  Arvidsson, Värnamo Kommun, Anders  Bergström, Vårdcentralen Avonova Apladalen och Unicare Vårdcentral Värnamo

F6 - Smärtkuben – ett reflektionsverktyg om genusnormer och smärta (pdf - nytt fönster)
Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen

F7 - Hälsoskola för ensamkommande och nyanlända ungdomar (pdf - nytt fönster)
Vida-Anne Torelöv och Eva Rosengren, Asyl-och migranthälsan Landstinget Sörmland

F10 - Vet vi vad som är viktigt för patienten? Patientintervjuer psykiatriska kliniken Eksjö (pdf - nytt fönster)
Annica Lindström kvalitetshandläggare, Psykiatriska kliniken Eksjö, Region Jönköpings län


 

Workshops 31 maj

Courage and compassion - Tomorrows leadership (pdf - nytt fönster)
Maureen Bisognano, tidigare VD IHI och Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

Förbättringskunskap - här får du grunderna (pdf - nytt fönster)
Maria Johansson, Projektledare Qulturum, Region Jönköpings län och Kicki Malmsten, Projektledare Qulturum, Region Jönköpings län

Kontakt

Programgrupp Utvecklingskraft 2018:

Projektledare:
Eva Werner
Susanne Lundblad

Koordinator:
Anastasia Shklyar

Informationsansvarig:
Pär Kaverén

Du når programgruppen på:
utvecklingskraft@rjl.se

Uppdaterad: 2018-08-08
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion