Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinjer för uppföljning efter implantatkirurgi

Fixturoperation (ensteg/tvåsteg)

Åtgärder

Omedelbart postoperativt

  1. Postoperativt analgeticum enligt rutin.
  2. Information om ingreppet och förväntat läkningsförlopp (svullnad, smärta, rodnad) samt upplysningar om hänvändelse och åtgärd vid eventuell komplikation (infektion, efterblödning, lossade suturer m.m.).
  3. Insättning av sköljning med Hexident 1 mg/ml morgon och kväll.

Kommentar: Zendium Sensitive/Acta tandkräm rekommenderas vid tandborstning i restbettet (eller annan tandkräm utan natriumlaurylsulfat).

Återbesök 1-2 veckor

  1. Inspektion i operationsområdet. Kontakta operatören vid avvikelser.
  2. Tvättning med Hexident.
  3. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
  4. Tvättning med Hexident
  5. Vid god läkning fortsatt Hexident ytterligare 4-5 dagar därefter påbörja rengöring med tandborste TePe Gentle Care + Corsodylgel. Vid fördröjd läkning, fortsatt sköljning med Hexident.
  6. Ytterligare uppföljande kontroller efter behov.

Distansoperation

  1. Sköljning med Hexident 1 mg/ml morgon och kväll, i ca 4-5 dagar till slemhinnan läkt - därefter instruktion borsting i operationsområdet med Corsodylgel + tandborste TePe Gentle Care alternativt TePe interspaceborste extramjuk.

Viktigt med optimal proteshygien under inläkningstiden. Använd Viscogel - endast sköljning av protesen första dygnet. Viscogel - endast sköljning av protesen första dygnet. Viscogel-byte avgörs individuellt, vanligen efter 4-6 veckor. Plackbildningen på protesen kan variera. Vid behov, använd endast Corega pulver eller motsvarande - ej gelfästmedel.

 

 

Ansvarig

Sammanställd av Eva Johansson och godkänd av Christer Slotte, avdelningen för parodontologi, Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Giltig längst till och med 2010-11-12.

 

 

Uppdaterad: 2011-08-02
Johanna Gustafsson Elmqvist, Specialisttandv verksamhetsomr, Folktandvården